Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Vzdělávání je v době plné inovací a změn nutnost. Když se rozvíjejí zaměstnanci (včetně šéfa), posunuje se kupředu firma.

Připravili jsme pro vás ucelený přehled praktických tipů i zkušeností z praxe, jak vzdělávání ve firmě nastartovat a udržet. Jak vybrat vhodné metody, aby byli kolegové spokojení a firmě se vzdělávání vyplácelo. Jak přizpůsobit vzdělávací plán a jak uklidnit šéfa, že to celé nebude stát majlant. Projděte si, co vás zajímá, sdílejte informace dál a hlavně se nikdy nepřestaňte vzdělávat v tom, co vás baví a naplňuje.

 

Význam vzdělávání zaměstnanců

Připomeňme si nejdůležitější důvody, proč rozvoj zaměstnanců řešit a neopomíjet ho.

Hlavní benefity firemního vzdělávání:

 • Zvyšuje motivaci a také pracovní výkon zaměstnance.
 • Zaměstnanec dostává lepší šanci na kariérní postup a případně uplatnění na trhu práce, což ho dále motivuje.
 • Přispívá k lepší náladě a pozitivní atmosféře v práci.
 • Usnadňují se procesy ve firmě, spolupráce a komunikace mezi kolegy je jednodušší.
 • Zlepšuje se vnímání zaměstnavatele, vztah zaměstnanců k firmě jako celku.
 • Vhodný vzdělávací plán podporuje schopnosti zaměstnanců, ale v souladu s potřebami dané firmy či oddělení. Posunuje se tedy zaměstnanec i firma.
 • Zaměstnavatel, který na své lidi v tomto ohledu myslí, je na trhu práce atraktivnější (a může mít lepší hodnocení na Atmoskopu).

Když se zaměstnanci mají možnost vzdělávat, jsou jednoduše spokojenější a mají pocit, že se někam posunují, že na ně firma myslí. Svou roli hraje také pocit, že díky absolvovaným kurzům mohou povýšit nebo v případě, že by z firmy museli odejít, snadněji najdou uplatnění jinde.

Podle reprezentativního průzkumu LMC JobsIndex je možnost růstu a vzdělávání pro 65 % lidí dokonce důvodem ke změně zaměstnání. Z toho je patrné, že se zaměstnanci učit chtějí, jen není vždy jednoduché najít odpovídající formu a nastavit plán tak, aby vyhovoval všem.

Nutnost, nebo předražený benefit?

I přesto, že je význam vzdělávání jasný, náhled na něj se v jednotlivých firmách může lišit. Není výjimkou, že pod pojem vzdělávání některé firmy řadí jen zaškolení nováčka, občasný e-learning na téma, které vyžaduje přímo zákon, a pokud dojde na „zajímavější“ způsoby vzdělávání, které zaměstnance skutečně rozvíjejí, už se v nich prezentuje jako benefit, kterého by si zaměstnanci měli považovat a který je také možné škrtnout, když je potřeba šetřit.

Jiné, často velmi úspěšné firmy se ale shodují na tom, že vzdělávání mezi benefity nepatří, a vnímají ho jako nutnost, aby celá firma mohla zdravě růst. Důraz kladou zejména na vzdělávání zaměstnanců ve vedoucích pozicích. Protože ve chvíli, kdy se nevzdělává šéf, stagnuje i zbytek firmy. Důležité je vědět, že také samotní zaměstnanci očekávají, že jejich zaměstnavatel bude ke vzdělávání zaměstnanců přistupovat aktivně.

Role HR ve firemním vzdělávání

Konkrétní postavení HR ve firmách o různé velikosti a zaměření se samozřejmě může lišit. I tak je ale často právě v rukou personalistů, jakým způsobem vzdělávání ve firmě uchopí. Pokud tedy ve firmě není jiné oddělení, které by tuto oblast zaštitovalo, je role HR v procesu vzdělávání klíčová. Je to hybná síla, která může ovlivnit, jak bude školení zaměstnanců probíhat, jaké formy se zvolí a také to, jak na tuto oblast bude vedení firmy nahlížet a kolik na ni vyčlení financí.

Bez HR to nejde

Zkušení a úspěšní HRisté vám potvrdí, že co si ve firmě neodpracovali sami, to není. Může to znít přehnaně, ale podobné HRdiny firmy reálně potřebují. Tady máte pár tipů, jak začít:

 • Vzdělávejte se a sledujte trendy ze světa personalistiky.
 • Zrevidujte HR cíle, které máte nastavené, a ujasněte si, že jim všichni v týmu rozumí a vědí, jak je naplnit, jak k nim přistoupit.
 • Nastavte směr, kam se chcete posunout (jak ve výsledcích, tak ve vnímání vedení firmy i ostatních zaměstnanců), nebojte se nových věcí.
 • Přijměte odpovědnost za změny, které uskutečníte. Všechny nápady a projekty nemusí skončit velkolepým úspěchem, ale i tak se z nich učíte. Naučte se dělat malé změny, které postupem času vyústí v něco velkého, co sklidí aplaus

Nenuťte, inspirujte

A to neplatí jen pro HR, ale pro všechny šéfy a teamleadery. Chuť se vzdělávat je nám lidem vrozená. Stačí tedy vytvořit vhodné prostředí, jít příkladem a zaměstnanci se budou chtít učit sami. Jak takové prostředí může vypadat:

 • Základem je sociální bezpečí.
 • Zaměstnanci by měli cítit úctu a uznání.
 • Měli by mít možnost samostatného rozhodování.
 • Ostatní kolegové by se měli chovat férově, aby měl každý ve firmě pocit jistoty.
 • A nakonec dlouhodobé a kvalitní vztahy.

Jde vlastně o základy otevřené firemní kultury, kde se zaměstnanci budou cítit bezpečně, s úctou a tolerancí jeden k druhému. Rádi byste podobné pilíře podpořili i u vás ve firmě? Začněte u vás v oddělení a buďte inspirací.

 

Druhy a metody vzdělávání zaměstnanců

Druhy vzdělávání zaměstnanců

V základu je možné vzdělávání rozdělit na online a offline podle toho, jakým způsobem probíhá. Každý z uvedených způsobů má samozřejmě svá pro a proti. To nejdůležitější jsme pro vás sepsali:

TOP 3 výhody offline vzdělávání

 1. Interakce – obvykle je na offline školeních možnost se ptát, spolupracovat nebo si něco vyzkoušet v praxi, aktivně se zapojit. Lektor na dotazy může reagovat ihned.
 2. Pozitivní narušení rutiny – běžně na školení zaměstnanci někam vyrazí, změní se jim běžný, často rutinní den.
 3. Dobrý lektor – dokáže pro školení nadchnout i jedince, kteří třeba ze začátku neprojevují nadšení, dokáže je vtáhnout do dění. Může školení přizpůsobit vždy aktuální situaci.

TOP 3 pozitiva online vzdělávání

 1. Flexibilita – zaměstnanec si může školení dávkovat dle svého vlastního tempa a ve chvíli, kdy má čas a chuť.
 2. Šetření financí – online forma školení nevyžaduje osobní přítomnost lektorů, proto zaměstnanec může projít více kurzy s kvalitními řečníky, za poměrně krátké období. V tomto ohledu jsou online kurzy výhodnější.
 3. Kontrola nad vzděláváním – u online kurzů zaměstnavatelé obvykle mohou vidět, kdy zaměstnanec vybrané kurzy dokončil. U propracovanějších videokurzů mohou vidět i progres, jakým způsobem zaměstnanci plní nastavený plán.

Jiný způsob, jak vzdělání členit, je rozdělení na interní a externí vzdělávání – podle toho, kde probíhá a kdo kurz vede. Interní vzdělávání je často poměrně rychlou a levnou variantou a rozhodně má ve firemním vzdělávání své místo, nicméně pokud je potřeba zaměstnance naučit specifickým dovednostem, je obvykle nutné sáhnout ven a využít externí vzdělávání.

Možnosti firemního vzdělávání

Způsobů, jak zaměstnance vzdělávat, je opravdu hodně a nové možnosti navíc stále vznikají. K těm nejběžnějším a nejčastěji využívaným formám patří:

 • Zaškolení nového zaměstnance – interní, běžně offline způsob vzdělávání, kdy se nováček učí, jak ve firmě a na své pozici fungovat. 
 • Buddy systém – často je součástí zaškolení a adaptace nového zaměstnance. Buddy – zkušenější kolega – se nováčka chopí a pomůže mu zorientovat se v novém prostředí. Nová posila v týmu se tak rychleji zapracuje, a pokud má nějaké dotazy nebo problém, ví, na koho se může obrátit.
 • Sdílení zkušeností v týmu – interní vzdělávání, probíhá běžně offline a mělo by být samozřejmostí. Jednotlivci na společných poradách mohou sdílet, jak si poradili s pracovními výzvami, a také mohou požádat o radu ostatní.
 • Stínování manažerů (shadowing) – junioři se interně můžou učit pozorováním seniornějších manažerů. Nejde ale jen o nějaké šmírování, stínování má jasně daná pravidla a používají ho s oblibou i velké firmy, třeba jako McDonald’s.
 • Projektové učení – jednoduše jde o interní učení na projektech, které je komplexní a reálné. Studenti musí být aktivní, lektor funguje jako kouč a poradce.
 • Samostudium – interní, online i offline forma, kdy se zaměstnanec věnuje vzdělávání ve svém oboru sám. Může mít například se svým nadřízeným sestavený rozvojový plán, kde je definované, čemu se zaměstnanec v oblasti seberozvoje bude věnovat – například knihy, které přečte, apod.
 • Rotace práce – interní vzdělávání, které usnadňuje chápání vlastní pozice, ale v širším kontextu. Zlepšuje komunikaci a spolupráci ve firmě. Je to možnost vyzkoušet si pozici někoho jiného.
 • Seminář či přednáška – nejběžnější a asi nejznámější způsob vzdělávání. Může probíhat interně i externě, ale offline. Jde o osobní setkání podobnou formou jako ve školním prostředí.
 • Videokurz – čím dál oblíbenější a běžný způsob online školení, které probíhá prostřednictvím videa, kde se lektor uceleně věnuje vybranému tématu. Větší firmy mohou mít i interní videokurzy (natočené starší přednášky například z pravidelného školení nováčků).
 • Webinář – živě vysílaná přednáška přes internet s možností diskuze s lektorem nebo pokládání dotazů.
 • E-learning – elektronický online vzdělávací systém určený k distribuci studijních materiálů. Typickým příkladem je online školení bezpečnosti práce nebo bezpečnostní školení pro řidiče.
 • M-learning – online školení, které je určené speciálně pro mobilní zařízení (mobil, tablet).
 • Microlearning – série krátkých kurzů (videí) připravených na jedno téma. Často se tento formát využívá na sociálních sítích.
 • Mentoring – můžete využít někoho interně, ale existují už i mentoringové programy, které vás dokážou připravit na změnu pozice, povýšení a nebo pomůžou se sebedůvěrou.

 

Tabulka časové a finanční náročnosti různých forem vzdělávání zaměstnanců

Forma vzdělávání: Časová náročnost: Finanční náročnost:
Zaškolení nového zaměstnance Nízká až střední (dle pozice) Nízká
Buddy systém Střední Nízká
Sdílení zkušeností Nízká, ale jde o dlouhodobou aktivitu Nízká
Stínování (shadowing) Nízká, ale jde o dlouhodobou aktivitu Nízká
Projektové učení Střední, dle velikosti projektu Střední
Samostudium Nízká, obvykle dlouhodobá aktivita Nízká
Rotace práce Nízká až střední Nízká
Seminář/přednáška Obvykle vyšší Vyšší, záleží na odbornosti
Videokurz Střední Střední
Webinář Střední Střední
E-learning Nízká až střední Střední
M-learning Nízká Vyšší
Microlearning Nízká Střední
Mentoring Střední Vyšší

Více o některých novodobějších způsobech vzdělávání, o kterých byste měli mít minimálně přehled, najdete v článku.

 

Zdroj: magazín.lmc.eu