Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Čím se zabývám

Zabývám se prací se lidmi ve firmě. Fascinuje mne síla lidského faktoru v jakékoliv činnosti. Dokud nás lidi definitivně a všude nevystřídají roboti, které mimochodem opět my lidé naprogramujeme, bude stát za to, věnovat se člověku a jeho složitému, avšak dokonalému systému.

 

Většinou si této síly všímáme, když je něco jinak než má, a vedení prožívá tíhu negativního dopadu. Současně si uvědomujme, že pokud se takto silně projeví negace, stejně silně, ne – li silněji se projevuje také pozitivní fungování našich zaměstnanců.

 

Věnuji se především individuální práci s jedinci a týmy. Koučuji, mentoruji a školím vše, co také v praxi ve firmách dělám v kterékoliv zmiňované roli.

 

Ve firmách:

  • vykonávám nábory nových zaměstnanců
  • nastavuji a realizuji adaptační procesy
  • facilituji důležitá setkání
  • medituji spory v pracovních týmech
  • koučuji či mentoruji vedení lidí
  • podporuji manažery v hodnotících pohovorech (sama provádím průzkumy spokojenosti a následně pracuji s jejich výstupy)
  • dělám vlastní know how na audity procesů a jejich funkční narovnání
  • formuluji dokumenty pracovních náplní
  • vedu projekty se zapojením tamních pracovníků pro dosažení potřebných personálních cílů
  • provázím vedení v nastavování firemní kultury, konkrétně ji pak popisuji, připravuji komunikační manuály, a hledám strategie, jak žádanou firemní kulturu uvést do reálného života firmy

 

Pracuji s kompetencemi lidí, vytvářím pro jednotlivé role kompetenční modely, nebo opačně k existujícím kompetenčním modelům rozvíjím pracovníky, nastavuji tréninky apod.  Hledám individuální motivace zaměstnanců a popisuji jak s těmito motivacemi pracovat při vedení. Díky dovednosti modelování pracuji s lidmi nejen v rovině dopadu, či chování, ale už v rovině myšlení a emočního prožívání.