Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Co firmám nabízím

Nabízím a také ve skutečnosti pro firmy dělám (mí klienti to potvrzují) poctivou práci na míru. Na míru firmy, lidem v ní, aktuální situaci. Umím se přizpůsobit realitě a nalézat v tom cesty, které nejlépe fungují k dosažení zadání. Daří se mi to, protože jsem praktik a také díky NLP dovednosti.

Exkluzivně modelování

Hodně odborníků to školí, málo odborníků to dělá. Já to pro mé klienty dělám. Mám k modelování lásku, a jak se lety ukazuje, i talent.

Jak by se vám líbilo, získat jasný koncept vašeho týmu a představu na co se v jeho rámci soustředit?

Dopřejte si luxus poznat, co sami skutečně chcete, jaký chcete mít dopad na ostatní, jaké jste schopni proto dělat konkrétní činy a jak jste ochotni přiznat si myšlenky a emoce, které kolem svých vizí máte. 

 

Proč mi nešlo se s metodou modelování minout?

Vlastně jsem nikdy nechodila pořádně do školy. Jako bych, slovy mého muže, přepálila start. Do první třídy jsem nastoupila už v pěti letech, abych stihla alespoň pár měsíců školní docházky, než jsme odjeli do Afriky. A protože jsem byla ještě nedozrálá a hravá, trávila jsem dost vyučovacího času místo ve třídě v útulné šatně, kde jsem prožila nesčetně svých vlastních fantazijních dobrodružství. Pak mě až do páté třídy učila mamka v místnosti, které jsme říkali škola, ale ve skutečnosti to byl nejlépe klimatizovaný prostor, kde jsme skladovali domácí ovoce a zeleninu z naší africké zahrady. A pak už jsem se do školského systému nějak nevpravila. Nebyla jsem tam ráda. Hodně jsem chodila za školu, gymnázium ve Zlíně jsem studovala současně s literárně divadelní školou v Brně a vymlouvala se jednou docházkou na druhou a místo toho prožívala skutečný život, jaký se jen v letech puberty zažívat dá.

 

Co mě to naučilo?

 • chodit vlastní cestou
 • mít odpovědnost za vlastní jednání 
 • soustředění se na to, co je skutečně důležité
 • učit se za pochodu ze všeho, co se kolem mě děje
 • lásku k cílům
 • pracovitost 

 

Rozběhla jsem metodu MODELOVÁNÍ, která si našla mne a já ji. Tato metoda je:

 • lidská
 • strukturovaná
 • zapojuje rozum i cit
 • respektuje vlastní cestu
 • soustředí se nato, co je skutečně důležité
 • bere ze všeho, co se děje
 • pracuje s cíli šéfa týmu a je to solidní dřina pro všechny zúčastněné

 

Modelování dělám pro rozličné pracovní pozice, např pro top manažera, mistra, úředníka, asistentku, prodavačku. Tam všude to mělo smysl a namísto obecných dovedností, jsme identifikovali ty patřičné. Každé modelování se chová stejně a má stejně silný dopad, jako v našem ukázkovém příkladu, a nejčastější zakázce, tedy obchodníkovi.

Proč už nám obchodní dovednosti nestačí a chceme víc?

Víme, že hodnota sebevětšího díla není taková, jak se o ní říká, ale právě taková, za kolik se prodá. Nebo že, každá věc si nakonec najde svého kupce, ale taky že něco se prodává samo a přitom totéž jinde se prodat prostě nedá. Že jsou zázraky mezi nebem a zemí, a že obchod je plný tajemství a záhad. O obchodnících se říká, že musí být pragmatičtí, ukáznění a bez emocí a zároveň od nich čekáme, jak empaticky se vcítí do zákazníka. Ať je vaše zkušenost jakákoliv, jedno je jisté. Bez úspěšných obchodníků se naše výrobky a služby neobejdou.

 

Existuje milion publikací jak se stát úspěšným obchodníkem, stejně tak standardní školení obchodních dovedností. Jenže ono se zdá, že to není to pravé. Že přeci, i když je to autor bestselleru, stejně nemůže vědět, jak to chodí u vás na pobočce, co potřebuje vaše malá rodinná firma nebo s čím konkrétně se teď potýká vaše dynamicky se rozrůstající firma s pobočkami po celém světě. 

 

Modelování je vaše vlastní unikátní cesta k úspěšným obchodníkům. Vychází z vaší reálné situace, pracuje s vašimi lidmi přímo v terénu a rychle a účinně znásobuje počet vašich úspěšných obchodníků. Myslíte teď na některé vaše úspěšné obchodníky? Představte si, že si jich v týmu můžete naklonovat mnohem víc…

 

 

ÚSPĚŠNÝ OBCHODNÍK

 

Tento program jsme koncipovali do dvou částí:

 1. přípravná část stínování - zaměřena na identifikování a vytvoření modelu vzorů a příprava pro trénink
 2. tréninková část modelování - definitivní sestavení a realizace tréninku na základě modelování vzorů

 

Hlavní cíle programu: 

 • identifikace klíčových prvků chování vašeho úspěšného obchodníka
 • sestavení vzorů/profilu obchodníka
 • reflexe své role obchodníka – co a jak dělám, co k tomu potřebuji
 • díky důsledné sebereflexi zvládnutí vědomého rozvoje svých dovedností
 • schopnost rozvíjet další lidi – z pozice jednoho úspěšného obchodníka k úspěšnému týmu, podpora úspěchu celé firmy 

 

Část 1. - Modelování 

     

Modelování je unikátní NLP metoda, která umožňuje najít klíčové prvky pro úspěch v chování lidí. Díky identifikování těchto prvků si obchodníci, kteří jsou vzory, uvědomí, proč jsou úspěšní – co je dělá úspěšnými a mohou to přenášet dát. Na základě této identifikace je možné sestavit trénink, který je zaměřen na tyto klíčové prvky chování a myšlení. V tréninku se využívá tréninkových postupů modelování. Není to hraní si na někoho, ale vědomé převzetí určitého vzorce do svého chování. Je to velmi rychlé, účinné a vědomé.

 

      Cíle: 

 • získat a přesně formulovat do základních elementů vaše skvělé obchodníky
 • identifikovat klíčové elementy pro úspěšný obchod v reálném prostředí
 • připravit skutečný profil obchodníka, který svou prací vytváří úspěch
 • zvědomit úspěšnému obchodníkovi jeho počínání a tím ještě dále posilovat jeho kvalitní výkon
 • připravit podle reálného profilu trénink přesně na míru situacím, prostředí, potřebám a možnostem firmy

 

Časový rozsah: 5 dní - (stínování vybraných nejlepších obchodníků).

Metody a formy práce: stínování, modelování koučem, rozhovory, ověřování hypotéz. (Práce v kanceláři i v obchodníkově terénu.)

 

Modelování má 5 kroků a je možné pomocí tohoto programování přenášet hluboké vzorce a strategie, které vedou k úspěchu jednotlivce do chování druhého člověka. 

 1. Krok - Vybereme osobu, která má být vzorem – kdo je vynikající v tom co dělá. Pro určitý profil pracujeme s několika vzory – 3 až 5 vzorů.
 2. Krok - Rozbor - věnujeme čas tomu rozpoznat, proč je tak dobrý v tom co dělá. Modelování rozlišuje chování, pocity a myšlení do velkých podrobností tak, aby byly odhaleny základní prvky chování. Toto je založeno na pozorování, rozhovoru, stínování, a pokud je to možné na videonahrávce dané činnosti. V případě obchodníků nejde pouze o samotné jednání, ale o to, co se děje před obchodním jednáním, na něm, co se děje v případě neúspěchu. Klíčové momenty pro analýzu nejsou, když se všechno daří, ale stejně tak i když se něco nedaří.
 3. Krok - Zážitkové nevědomé přebírání vzorců – je to jednak součást učení a jednak způsob, jak identifikovat drobné prvky v chování.
 4. Krok - Vytvoření kódu – identifikace metaprogramů, strategií a TOTE vzorců – jaké používá strategie, přesvědčení, vizualizace, co se odehrává v klíčových okamžicích, že je ve výsledku tento člověk úspěšný.
 5. Krok - sestavení tréninku na základě identifikovaných klíčových elementů tak, aby bylo možné absorbovat chování a vzorce v chování. Trénink spočívá v uvědomění si těchto vzorců, kopírování a napodobování tak, aby nám přešly do našeho chování a rejstříku vzorců. 

          (Co je základní prvek TOTE – je to jednotka chování, která se odehrává bez přemýšlení. Neuvědomujeme si, co jsme udělali, ale funguje to. Teprve když ho vědomě identifikujeme a popíšeme, je možné se ho učit.)

 

Část 2. - Trénink úspěšného obchodníka

 

      Cíle:

 • naučit obchodníky převzít vzorec do svého chování – tréninková metoda modelování
 • pracovat s identifikovanými vzorci chování
 • rozvinout klíčové prvky chování vzorů u dalších obchodníků
 • naučit jednotlivce pracovat s přenosem dovedností od jednotlivce do týmu

 

     Popis: Tato část programu posouvá reflektované dovednosti úspěšného obchodníka k dalším lidem v obchodním týmu tak, aby i oni měli vzor, podle kterého mohou trénovat úspěšnou činnost obchodníka. 

     Časový rozsah: 2 dny – na základě jedné přípravné části je možné realizovat jakékoliv množství tréninků

     Optimální počet účastníků: 12 – 14 účastníků

     Metody a formy práce: lektorování, modelování, zážitkové učení, párový, týmový, skupinový koučink a mentorink, sebereflexe a reflexe

 

Začíná Vás modelování zajímat stejně jako mě? Máte se chuť se potkat a promluvit si o Vašem týmu, jak to máte teď a co byste chtěli jinak? Jsem připravena Vás ve Vašich potřebách a úsilí podpořit. Stačí se objednat na schůzku. 

 

Modelování ve firmě Teddies, s.r.o.:

 

Co Ti osobně, jako šéfovi týmu, modelování přineslo? (Otázka pro Michala Vyhnálka.)

Mně, jako šéfovi týmu, modelování přineslo jasný koncept a představu na co se soustředit. Každý tým je úplně jiný, v každém panuje úplně jiná energie a platí jiné zákonitosti. Když jsem se dozvěděl o modelování, byl jsem nadšen. Opravdu jsem něco takového hledal. Nechtěl jsem posílat můj obchodní tým na "standardní" školení, chtěl jsem zjistit, proč jsou někteří moji obchodníci úspěšní, jak přemýšlejí a co je pro ně důležité, aby dosahovali výsledků.  To všechno mi modelování ukázalo a nyní vím, co je potřeba za dovednosti, jak přemýšlejí a chovají se úspěšní obchodníci v naší firmě. Já sám jsem si uvědomil, jak komplexní osobností by měl obchodník být. 

 

Když se řekne tým před modelováním a po modelování, jaký rozdíl je vidět?

Na týmu je vidět velké uvědomění. Uvědomění toho, co je to nejcennější a nejdůležitější pro práci obchodníka, jak to má každý člen týmu a co vede v naší firmě k výsledkům u obchodníků. Modelování ukázalo a nastavilo průřez všech činností obchodníka a toho co vede k výsledkům.