Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Personalistika

Personalistika do firem aneb lidé ve firmě.

Co je to HR? Všechno co souvisí s lidmi a jejich procesy

HR znamená human ressource, nebo-li lidské zdroje, jejichž úkolem je řízení zaměstnanců v organizacích směřujících ke zlepšení produktivity jejich práce. Organizace, která se bude cíleně věnovat rozvoji svých zaměstnanců, má velkou šanci obstát v konkurenčním boji na trhu, ale je třeba podstoupit řadu změn.

Co nabízí moderní HR?

Nabízím Vám odborná, flexibilní a transparentní řešení, podporující priority společnosti s cílem maximálního zhodnocení lidského kapitálu.

Jak poznám, že potřebuji tuto službu?

Možná přemýšlíte o tom, že...

 

 • Přijímací pohovory
  Zdá se, že někoho potřebujeme do týmu...
  Na stole už mám plno životopisů, ale podle čeho se mám rozhodnout koho pozvat?
  Jak nejlépe napsat inzerát na hledanou pozici?
  Jak od zaměstnance zjistit, koho přesně na hledanou pozici jako kolegu, podřízeného potřebuje?
  Co mám poznat z pohovoru?
  Jak pohovor vést, aby to k něčemu bylo?
  Na co se mám, můžu, nemůžu ptát?
  Vybral jsem dva nejlepší kandidáty a nevím podle čeho se rozhodnout pro jednoho z nich?

 

 • Hodnotící pohovory
  Jak účinně zhodnotit dosavadní práci mého podřízeného?
  Vidí můj zaměstnanec, jak se zapracovává?
  Chápe podřízený, jak si jeho zapracování představuji já?
  Jak hodnotící pohovor využít pro další posun?
  Jak často a jakou formou provádět hodnotící pohovor?

 

 • Zpětná vazba
  Co to přesně zpětná vazba znamená?
  K čemu je užitečná?
  Jak, komu a proč se podává?
  Jak zpětnou vazbu použít?
  Říká se, že má být pozitivní, a co když já potřebuji svému zaměstnanci vynadat?
  Chci mu říct, že to dělá špatně!

 

 • Motivační rozhovory
  Jaká motivace opravdu funguje?
  Přidal jsem peníze a on nic...
  Sice pracuje, ale tak nějak bez nadšení...
  Zdá se, že mu u nás něco schází...
  Jak mám své lidi namotivovat?
  Na mé lidi platí jen hrozba, a když se nad nimi stojí s bičem, tak makají... běda když nad nimi nemám čas stát...
  Stále hledám, co na něj platí...
  Proč bych se měl zajímat o motivaci svých podřízených?

 

 • Strategická příprava na jednání
  Tohle jednání je pro mne opravdu důležité
  Záleží mi na tom, aby jednání proběhlo perfektně
  Potřebuji ho přesvědčit
  Potřebuji ho přimět ke spolupráci
  Jak se konkrétně mohu na jednání připravit
  Jak to celé povedu, abych to dovedl, kam chci
  Jaký je obvyklý průběh vyjednávání?

 

 • Příprava prezentace nového nápadu, aktuální situace, atd.
  Takový skvělý nápad přece nehodím jen tak do mailu
  Napadlo mě něco fakt pro firmu zajímavého, jak to podat
  Musím své lidi seznámit se skutečnou situací a naladit na hledání řešení
  Mám na poradě prezentovat, jak jsme na tom s novým projektem
  Vím, co potřebuji prezentovat, ale nevím jak
  Vím jak prezentovat, ale nemám odvahu

 

 • Dohoda o odchodu z firmy
  Už nechci tomuto člověku věnovat více energie, času, financí
  Potřebuji mu říct, že bude pro oba lepší, když odejde
  Co všechno je třeba udělat, když propouštíme člověka
  Potřebuji se rozloučit s dlouhodobým zaměstnancem, s velmi loajálním zaměstnancem, se zkušeným zaměstnancem, se starším člověkem, s někým kdo odchází ke konkurenci

 

 • Kárné řízení
  Už potřebuje opravdu dostat přes prsty
  Několikrát jsme si to říkali po dobrém, stále na něj nic neplatí
  Je nutné, aby se zlepšil
  Musí přestat dělat toto a musí začít dělat toto
  Jak to, že se to stále nenaučil

 

 • Výměna rozdílných názorů
  Myslím, že můj podřízený to nedělá dobře
  Mám na to jiný názor než kolega
  Nechápu, jak to že to vidí takhle
  Je to přeci jasné, že mám pravdu

 

 • Předávání vedení firmy
  Táta to chce stále dělat po svém
  Vždyť už jsem firmu převzal, tak proč mě nikdo neposlouchá
  Lidé stále vzpomínají, jak to bylo se starým šéfem, ale já to myslím dobře
  Je na čase udělat změnu

 

 • Formování týmů pro projekt
  Podle čeho vybrat správné lidi
  Co když mi někdo nevyhovuje a mám ho v týmu
  Jak přibrat v průběhu projektu někoho nového
  Je vhodné přibírat nové lidi, když už jsme to rozjeli
  Jak týmu vysvětlit co mají dělat
  Jak tým správně namotivovat

 

 • Popsání procesů ve firmě (to chtějí často na ISO a neumí to)
  Co jsou to ty procesy
  To je přeci jasné, to dělá Honza a nevím, proč se do toho motá Jirka
  Co je moje, co už Tvoje a co děláme společně
  Kdo je můj zákazník
  Pro koho to dělám
  Komu to odevzdáváš

 

 • Zpracování pracovních náplní (to chtějí často na ISO a neumí to)
  Co všechno patří do pracovní náplně
  Je pracovní náplň dobrá jen jako formální příloha smlouvy, nebo jí mohu využít i ve skutečné realitě pracovního dne?
  Jak popsat kompetence, odpovědnosti, cíle pozice a další detaily

 

 • Nesoulad ve společnosti, ve firmě
  Je tu taková blbá nálada
  Stále narážím na odpor, na to že to nejde, na to že se to tak dělalo vždycky
  Neustále musím řešit stížnosti mezi kolegy
  V průzkumu spokojenosti nám vyšlo, že atmosféra na pracovišti je neúnosná
  Potřebujeme průzkum spokojenosti

 

 • Hledání řešení v nepřehledné, nesrozumitelné situaci ve firmě
  Nějak jsme se do toho zamotali a šéf potřebuje řešení
  Nezajímá mě, jak to udělají, ale chci vědět, že to udělají
  Nechápu co se ve firmě děje
  Nevím, co se čeká ode mě a proč mám jít kvůli tomu na poradu
  Potřebujeme najít nějaké řešení, ale já na tom nebudu zase dělat sám
  Navrhnu jak to vyřešit a potom to všichni zkritizují

 

 • Řízení projektu
  Potřebujeme zavést nějakou změnu
  Budeme to muset začít dělat jinak
  Pro tento rok máme nový projekt a budeme se za stávající personální situace zvládnout realizovat
  Mám připravit projektový plán
  Co je to komunikační plán v projektu

 

 • Zaměstnanec dělá míň, než dokáže, nebo od něj očekávám víc, než dokáže
  Jsou všichni zaměstnanci na správných pozicích?
  Využíváme efektivně potenciálu našich lidí
  Jak mám poznat, kdo má jaký potenciál
  Jestli jsem ho přecenil, tak jak s tím teď dál

 

Čemu se věnuje moderní HR?

firemní kultura

 • Zavedení klíčových principů chování do celé společnosti FIREMNÍ KULTURA.
 • Provázání principů chování(Firemní kultury) s ostatními procesy ve firmě (nábor zaměstnanců, pravidelné hodnocení,etika jednání a rozhodování).
 • Zavedení měření kultury a výkonnosti postavené na principech chování (Zaměstnanecký průzkum).
 • Zavádění flexibilní formy práce a podpora částečných pracovních úvazků.
 • Firemní akce (propojení zábavy se vzděláváním, které dále navazuje na koncept „Řízení výkonu a vzdělávání" ).

talent management

 • Identifikace talentů.
 • Rozvoj talentů.
 • Retence talentů.
 • Zavedení kariérového plánování (plán nástupnictví – succession plan).
 • Zavedení konceptu hodnocení-Performance Management.

řízení výkonu a vzdělávání

 • Provázání systému hodnocení na odměňování a vzdělávání.
 • Zavedení efektivního nástroje zpětné vazby provázaného na principy chování a firemní kulturu.
 • Vzdělávání a práce s potenciálem zaměstnanců.
 • Komunikační a vzdělávací workshopy.
 • Koučing.

efektivní procesy

 • Nastavení/redesign adaptačního procesu (snížení fluktuace).
 • Definice kompetencí a zodpovědností jednotlivých rolí, pozic.
 • Zjednodušení schvalovacích procesů-odbourávání byrokracie.
 • Nastavení/revize HR procesů a směrnic.

Změna v pracovní oblasti

Pomůžu Vám zajistit pro Vaši organizaci správné zaměstnance a postarat se o jejich nejlepší zařazení tak, aby byl maximálně efektivně využitý jejich potenciál v porovnání s náklady, které na tuto změnu vynaložíte.

Změna v pracovní oblasti se skládá ze tří klíčových kroků:

 1. A) PERSONALISTIKA A NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ je velmi podstatný krok ke správnému složení Vašeho pracovního týmu, jeho fungování a kdy je důležitý nábor správných zaměstnanců a jejich správné zařazení, aby byl využit maximální potenciál
 2. B) správným způsobem.

Výběr zaměstnanců a práce s nimi:

 • Zajistím jak správný výběr, tak umístění a uplatnění zaměstnanců.
 • Poradím Vám jak správně pracovat s týmem, jak rozvíjet a efektivně využívat potenciál zaměstnanců.
 1. B) ŘEŠENÍ ZMĚNOVÝCH SITUACÍ slouží k uvědomění si potřeby společnosti flexibilně reagovat na změny a těm se přizpůsobit a také slouží k vedení Vaší společnosti změnovým řízením, kdy cílem je dokázat, že změna je běžnou součástí každého procesu.

Pomůžu Vám s řešením jak přistoupit k:

 • Organizačním změnám (outsorcing, off shoring, hromadné propouštění zaměstnanců).
 • Změnovému řízení a nejistotě v organizaci.
 • Definici pravidel komunikace změny ve firmě.
 • Řešení problémových situací, které ke změně patří.
 • Zvýšení kvalifikace pracovníků společnosti z pohledu změnového řízení.
 • Podpoře a zachování klíčových rolí ve firmě
 • Přípravě průzkumu firemní kultury a spokojenosti zaměstnanců.
 1. C) OSOBNÍ KONZULTACE A KOUČINK uzavírá celý proces práce s lidmi, tedy Vašimi zaměstnanci, kdy osobní konzultace a koučink pomáhají rozvíjet hlavní potenciál Vaší společnosti a dále s ním pracovat.

Připravím pro Vás:

 • Osobní konzultační hodiny, kde společně zhodnotíme výsledky Vaší práce se změnou a organizací.
 • Kurzy a hodnotící schůzky, kde získané informace převedeme do praxe.
 • Jasné a konkrétní cíle pro Vás a Váš pracovní tým/organizaci.
 • Pravidelné hodnocení výsledků.
 • Analýzu týmu a týmové spolupráce.
 • Rozvoj a koučování týmu.
 • Kvantifikaci cíle, jeho jasné nastavení a dosažení.
 • Navazující aktivity, jako jsou: školení, vzdělávací programy, rozvoj Vašich zaměstnanců

Personální audit?

 • analýza zaměstnanců Vaší firmy
 • objektivní a nezávislý pohled na Vaše zaměstnance externí osobou

Proč?

 • více znalostí o Vašich zaměstnancích
 • jasná definice schopností, silných a slabých stránek každého jednotlivého zaměstnance
 • zlepšení komunikace a kultury uvnitř firmy
 • optimalizace pracovních pozic
 • zlepšení vzdělávání a individuálního rozvoje zaměstnanců, motivace
 • přesné cílení kariérního postupu, odměňování
 • růst produktivity

Lidé pro vás! Recruitment

Hledáte ty správné lidi do vašeho týmu?
Hledáte jiný přístup?

Cestou osobního setkání se s Vámi, poznáním Vás a Vaší firmy, zjištěním Vašich přesných potřeb ohledně vhodného kandidáta a v neposlední řadě poznáním celkové „atmosféry" uvnitř Vaší firmy mohu jasně definovat a nakonec vybrat nejvhodnějšího kandidáta, který bude přesně rezonovat s duchem a filozofií Vaší firmy.