Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Monika Karásková

Mohu pro vás práci udělat, a mohu vás svoji práci naučit.

Nabízím vám svoje zkušenosti, dovednosti a znalosti v roli mezinárodně certifikovaného kouče, mentora, lektora.

Také pro soubor těchto kompetencí mohu nabízet svoji v mnoha situacích osvědčenou odbornost v HR práci.

Ve své praxi ve firmách přirozeně uplatňuji koučovací dovednosti, přecházím dle aktuální potřeby lidí z role do role, umím je rozlišit a umím je užitečně kombinovat.

Moje práce s lidmi vychází z vyzrálého využívání neuro - lingvistického programování. 

 

Kde všude moje práce v životě firmy funguje? 

Od náboru a přijetí, přes vedení na všech úrovních, v organizaci procesů a projektů, v hodnocení, zpětných vazbách, v nastavování a budování firemní kultury, v komunikaci horizontálně i vertikálně napříč firmou, přes motivování a růst pracovníků, až po loučení se ze zaměstnanci.

Mám za sebou mnoho let modelování lidí na všech úrovních, postupně utvářím díky lidem v klientských firmách živé kompetenční modely pro různé pozice.

Díky tomu mohu například rozklíčovat, jak je konkrétně třeba pracovat s vybraným člověkem na dálku, pochopit proč označený zaměstnanec nepodává stabilní výkon,

posunout „námluvy“ potřebného odborníka do firmy, najít motivátor pro pomalu se ztrácejícího člena týmu, doporučit stabilizační plán rozbouřeného kolektivu atd.

 

Mohu pro vás práci udělat, a mohu vás svoji práci naučit.

 

Ráda Vás překvapím, jak efektivní výsledky jsem schopná vaší firmě přinést.

 

Některé okruhy témat, která dlouhodobě školím:

 

 • Manažerské dovednosti
 • leadership
 • vedení při změnách (change management)
 • vedení týmu
 • motivace
 • manažerské rozhovory (hodnotící, přijímací, zpětná vazba)
 • styly vedení lidí
 • koučování projektů, procesů
 • koučování firemní strategie a cílů
 • řízení a vedení na základě cílů SMART
 • delegování
 • skupinové řešení problémů
 • vedení porad
 • týmová práce
 • modelování - vytváření kompetenčních modelů
 • Rozvoj lidských zdrojů
 • personalistika, HR business partner (lidské zdroje)
 • firemní kultura
 • kompetenční modely, popisy pracovních míst
 • přijímací pohovory a výběr pracovníků (recruitment)
 • adaptabilita a zastupitelnost, adaptační proces
 • personální marketing
 • personální audit
 • motivační systémy a odměňování (benefity) z pohledu HR
 • hodnocení zaměstnanců
 • vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
 • kariéra a profesní růst, talent management
 • interní komunikace (intranet, firemní časopis)
 • uvolňování a propouštění zaměstnanců (outplacement)
 • Firemní kultura
 • Osobnostní a komunikační dovednosti
 • komunikace
 • rozvoj vlastního potenciálu a sebemotivace
 • typologie osobnosti
 • emoční inteligence
 • zvládání emocí a agresivity
 • asertivní komunikace a řešení konfliktů
 • obrana před manipulací a nátlakem
 • konfliktní situace a jejich řešení
 • vyjednávání
 • prezentace
 • pozitivní přístup a pozitivní energie
 • sebeprezentace a vystupování
 • time management
 • zvládání stresu a psychohygiena
 • kreativita a kreativní řešení problémů
 • syndrom vyhoření
 • Work & live balance
 • příprava studijních materiálů
 • mentoring
 • koučink

 

 • image a profesní vzhled
 • etiketa
 • etika