Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Mentorink

V oblasti Managementu, personalistiky, marketingu, komunikace, obchodních dovedností, slaďování osobního a pracovního života, změny kariéry, dalšího vzdělávání, osobního rozvoje, koučinku, mentorinku, lektorských dovedností.

Forma podpory nové generace / možnost znovu otevřít cestu k dialogu nejen generací /inspirace!

Jednoduše řečeno je to předávání zkušeností, tak jak to mám já a nabídka inspirace pro vlastní cestu. Toto předávání je proces, který se odehrává v rámci osobních rozhovorů. Mentor uvádí své zkušenosti, názory a příklady ze svého života. Ve vztahu mentora a učně je nutná důvěra, respekt, podpora.

Víte, že přes 50% nositelů Nobelovi ceny mělo jako mentora taktéž nositele Nobelovi ceny?

Být mentorem je velká zodpovědnost a zároveň velká příležitost pro seberealizaci prostřednictvím smysluplné činnosti.

Mentorink, pokud je správně zaveden, pomáhá přenosu zkušeností ve firmě i mezi firmami. Firmy, v nichž mentorink funguje, vykazují nižší fluktuaci, lepší aklimatizaci nováčků, efektivnější komunikaci a rychlejší sdílení znalostí. Zaměstnanci takových firem jsou motivovanější, rychleji postupují ve své kariéře.

Milujeme inspiraci?

Forma předávání zkušeností. Není to udělování rad na všechno a pro všechny, jak by se na první pohled mohlo zdát. Je to inspirace tím, jak to mám a dělám já.

Všichni se rádi inspirujeme. Všichni milujeme příběhy, rádi je posloucháme, čteme je, sledujeme v televizi. A zároveň máme taky touhu je sdělovat. Už prehistoričtí malíři v paleolitickém období zaznamenávali průběhy lovů zvěře a poskytovali tak ostatním mentorink. Trubadúři ve středověku putovali po světě, kramáři na poutích zpívali písně, poutníci šli od chalupy k chalupě, ženské draly peří a děti poslouchaly jejich vyprávění se zatajeným dechem za pecí. Tento odvěký způsob vzdělávání s námi lidmi vždycky byl a vždycky bude.

Mentorink pro kouče a lektory

Dobrý mentor jako první krok v práci s učněm, deleguje učni jeho vlastní život.

Ne vždy a všechno je nutné, a především pro klienta efektivní, koučovat. Jsou situace, kdy klient požádá o mentorink, kdy se Vás prostě zeptá, jak to vidíte Vy. Jsou i setkání, kdy k tématu máte co říct, když už jste v tom zkušenost udělali a bylo by zbytečné jí nezpracovat a nevyužít dál.

Mentor je člověk, který otevírá nové možnosti a pohledy, spoluvytváří novou formu života, podporuje odbornost a rozvoj skutečné jedinčnosti.

Facilitativní mentor je podobně jako kouč průvodcem, směřuje učně a namísto univerzální polohy kouče, nabízí inspiraci svým přístupem, svou zkušeností, svým pocitem a názorem. Zůstává pokorným a otevírá učni sám sebe jako zdroj.

Manažerský mentorink do firem:

Zkušený loajální zaměstnanec je při firmu zlatý poklad. Zkušený, loajální zaměstnanec, který je ochoten a schopen se o své zkušenosti podělit je pro firmu kouzelný měšec, odkud podle potřeby stále a vždy vytáhnete zlaťákJ

Firmy, kde mentorink funguje, vykazuje nižší fluktuaci lepší aklimatizaci nováčků, efektivnější komunikaci a rychlejší sdílení znalostí a dovedností.

Zaměstnanci takových firem jsou motivovanější a rychleji postupují v kariéře. Podle výzkumu uvedlo 60% britských lídrů, že měli svého mentora a navíc, že se jejich kariéra rozvíjela podle doporučení tohoto mentora.

Mentorink do firem pro liniové manažery:

Učení se u mistra bylo a znovu se stává nenahraditelnou příležitostí. Tovaryši nastupovali do učení, za byt a za stravu, koukali mistrovi pod ruce, učili se dílo zvládnout, s úctou chodili mistrovi pro pivo a věděli, že to je jediná správná cesta, jak se mohou sami vypracovat. A mistr zase věděl, že si vychovává pracovníka k obrazu svému a že mu bude k dlouhodobému přínosu jeho živnosti.

Víte, že i Josef Suk jezdil každé letní prázdniny k Antonínu Dvořákovi na venkov a přepisoval partitury a pokorně pomáhal se vším co, fenomenální skladatel potřeboval. Dělal pomocné práce, diskutoval, nabíral... a věru nabral.

Mentorink obchodníků:

Možná je to vize, možná sen, možná v tuto chvíli pro vás science fiction, ale každopádně pro firmu znásobení výsledků práce jednotlivých obchodníků. Sdílení starostí, funkčních postupů, vyzkoušených úspěchů i bolestivé poznání neúspěšných metodik, předcházet chybám, opakovat co funguje jinde… jaké by to pro firmu bylo, kdyby se o to vše mohl obchodní tým podělit, učit se jeden od druhého a ten nejschopnější předávat své know how dalším…

Mentorink do škol:

Existuje rčení, že zkušenost je nepřenositelná. Na druhé straně někdo moudrý řekl, že zkušenost není to, co se nám stane, ale to co s tím, co se nám stalo, uděláme.

Být mentorem je veliká zodpovědnost a zároveň příležitost pro seberealizaci prostřednictvím smysluplné činnosti.