Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Základní předpoklady NLP


Přečtěte si několik předpokladů pro neurolingvistické programování.

Vnímání a prožitek
Všichni žijeme v našem vlastním jedinečném modelu světa. Naše vnímání světa je vždy subjektivní. Neexistují dva mozky, které by přemýšlely zcela shodně. To, jak vidím skutečnost já, vnímá jiný člověk jinak.

 

Prožitek vnímaný skrze naše smysly nemusí nutně odpovídat obrazu tohoto prožitku v naší mysli. Když mapujeme skutečnost, mažeme, zobecňujeme a zkreslujeme informace, které nám poskytují naše smysly. Když potom popisujeme svoji mapu slovy, opět dále mažeme, zobecňujeme a zkreslujeme. Naše mapa skutečnosti není skutečnost sama.

 

Mysl a tělo jsou jeden systém. Není možno učinit změnu v jednom, aniž by byla učiněna změna v druhém. Pokud máme například temné myšlenky, odrazí se na poloze našeho těla, které bude v napětí a nepohodě. Pokud učiníme změnu na svém těle (například pomocí dechu ztlumíme tělesné napětí), dojde následně i k uvolnění negativního proudu našeho myšlení a naopak.

 

Naše chování
Každé chování má pozitivní úmysl. I to, co se nám může jevit jako negativní chování, je konáno za určitým pozitivním účelem. Odhalení toho, proč se lidé chovají, jak se chovají, nám může pomoci objevit jejich skutečné potřeby a usnadnit komunikaci. Například dítě, které silně vyrušuje ve vyučování, může svým chováním upozorňovat na nedostatek lásky a pozornosti ve svém životě.

 

Vždy děláme ty nejlepší volby, které jsou nám v daný moment přístupné. V každý moment svého života děláme to nejlepší rozhodnutí, jaké v danou chvíli přijmout dokážeme.

 

Lidé jsou víc než jen chování. Špatné chování nedělá špatného člověka. Lidé se často chovají špatně, protože netuší, jak by se mohli chovat jinak. Pokud pomůžeme druhému člověku rozvinout jeho schopnosti, můžeme změnit jeho špatné chování a přivést ho k novým způsobům myšlení.

 

Autor: Markéta Hamrlová
Zdroj: https://www.marketahamrlova.cz/odhalte-tajemstvi-neurolingvistickeho-programovani/