Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Jak je to s definicí NLP


V učebnicích bývá NLP nejčastěji definováno jako „studie struktury subjektivní zkušenosti“. Ta se zaměřuje na vzorce (neboli „programy“) vytvořené interakcí mezi mozkem, jazykem a tělem. Z pohledu NLP tato interakce produkuje jak efektivní tak neefektivní chování.

V současnosti se termínem NLP bohužel zastřešují i různé pseudovědecké přístupy a hnutí, což vyvolává negativní reakce ze strany vědecké kritiky.

Co všechno NLP dokáže
NLP nabízí širokou škálu velmi efektivních a rychlých technik pro:

  • Uvolnění potenciálu člověka
  • Odstranění jeho bariér
  • Odstranění vlivu negativních zkušeností
  • Zlepšení nálady
  • Komunikačního napojení
  • A další

Podporou k užití těchto nástrojů je sada základních tezí NLP. Tato pravidla nelze brát jako dogmatická, ale spíše jako rámec, v němž se NLP pohybuje.

NLP vychází z pozorování, že u člověka, který začlenil tato „pravidla NLP“ do svého života, dochází k nárůstu sebejistoty, důvěry, otevřenosti a celkovému výraznému zlepšení jeho komunikačních schopností.

Autor: Markéta Hamrlová
Zdroj: https://www.marketahamrlova.cz/odhalte-tajemstvi-neurolingvistickeho-programovani/