Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Komunikace s druhými

 

Uzpůsobme to, co říkáme, komu to říkáme a jak to říkáme. A to pokud chceme, aby druhý člověk pochopil naši myšlenku. Doufat, že to sám pochopí, totiž nestačí.


To, v co věříme, určuje to, čeho dosáhneme. Pokud si například myslíme, že jsme neschopní a neohrabaní, budeme se chovat neschopně a neohrabaně.


Neumíme nekomunikovat. I sedět a nic neříkat je komunikací.


Smyslem komunikace je reakce, kterou dostaneme. Pokud nás někdo nepochopí, je nutné říct to, či udělat jinak.


V komunikaci z pohledu NLP nejde o to zjistit, kdo má pravdu, a kdo se mýlí. Není účelem ani zjistit, co je pravda.


Lidé často říkají, že něco dělají nebo v něco věří. To je ovšem často na hony vzdáleno tomu, co dělají ve skutečnosti.

 

Učíme se celý život


Neexistuje neúspěch, vše je zkušenost. Každá naše zkušenost se dá využít k našemu posunu dál.


Učení nikdy nekončí. Jakmile začneme mít pocit, že známe všechno, určitě na něco podstatného zapomínáme.


Problém vzniká tam, kde se naše vnitřní mapa neshoduje s mapami lidí v našem okolí. Existuje skvělé přísloví vyjadřující tento poznatek: „jeden o koze, druhý o voze…“


Naučme se dívat na věci z různých úhlů pohledu. Budeme mít lepší možnosti, budeme se lépe cítit i vycházet s ostatními.


Čas od času je dobré prověřit si, jestli je naše vnitřní mapa stále ještě aktuální. Vyplatí se zhodnotit, zda stále dokola neopakujeme chování a postupy, které nám nefungují.

Autor: Markéta Hamrlová
Zdroj: https://www.marketahamrlova.cz/odhalte-tajemstvi-neurolingvistickeho-programovani/