Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Úžasný článek od Markéty Hamrlové o NLP. Pojďme si společně projít celým článkem postupně.

 

Napadlo vás někdy, co se skrývá za tajemnou a v současné době velmi módní zkratkou NLP? Víte, k čemu lze NLP využít? Odpovědi najdete v tomto článku.

Mnoho životních rozhodnutí


Během našeho života činíme nesčetně rozhodnutí. Některá ani neregistrujeme, o některých naopak dlouho přemýšlíme. Jedním z klíčových rozhodnutí je volba vlastního postoje.

Můžeme si zvolit postoj, ve kterém budeme:

 • Obětí životních okolností
 • Tvůrcem své životní reality

Mnohokrát ve svém životě stojíme na křižovatce. Na jedné straně se vine pohodlná cesta s možností nechat se vláčet stále rychlejším spádem situací, které nemůžeme ovlivnit. A na straně druhé se můžeme vydat náročnější cestou včetně nesení břímě plné odpovědnosti za své myšlenky, činy a emoce.

Jedinou životní konstantou je změna. Každý z nás se může rozhodnout, jakým směrem se bude jeho život ubírat a jakým typem člověka se stane.

Velmi zjednodušeně by se dalo říct, že NLP (neurolingvistické programování) pomáhá efektivně formovat svou vlastní cestu způsobem, jakým chceme.

 

O historii NLP


Neurolingvistické programování (zkráceně NLP) je původně psychoterapeutická metoda vyvinutá Richardem Bandlerem a Johnem Grinderem v 70. letech 20. století.

Její autoři vycházeli mimo jiné ze systémové teorie, kybernetiky, jazykovědy, matematiky i systemické a ericsonovské terapie. Rovněž jim byla podkladem soustavná pozorování způsobu práce různých odborníků a odbornic, jejichž doménou byla praxe (například Miltona Ericsona, Virginie Satirové a Fritze Perlse).

Většina z dovedností a technik NLP byla odvozena z pozorování vzorců chování u expertů a expertek v různých oborech profesionální komunikace. Konkrétně se jednalo o:

 • Psychoterapii
 • Byznys
 • Hypnózu
 • Právo
 • Vzdělávání
 • A další

Víte, že: Jedním ze základních stavebních kamenů NLP je mimo jiné i poznatek, že se lze naučit „změnit způsob, kterým vnímáme svět“?

Principy a techniky NLP postupně brzy pronikly významnou měrou do výcviku manažerů, obchodníků, terapeutů a dalších profesionálů. S pomocí NLP tak chtějí zlepšit:

 • Komunikační schopnosti
 • Sebeřídicí schopnosti
 • Řídící schopnosti při práci s lidmi

Metody NLP jsou v současné praxi často propojovány s metodami koučinku.

 

Autor: Markéta Hamrlová

Zdroj: https://www.marketahamrlova.cz/odhalte-tajemstvi-neurolingvistickeho-programovani/