Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

V západní a severní Evropě je homeworking, čili práce z domova, již řadu let běžnou formou zaměstnání. 

 

V poslední době se tento trend začíná prosazovat i v Česku. Pro zaměstnavatele je výhodou, že nemusí budovat kancelářské prostory a ušetří na energiích. U zaměstnanců je zase populární tím, že umožňuje skloubit pracovní a rodinný život. 

Hlavní výhody pro zaměstnance

  • člověk nemá žádný pevný pracovní čas a za prací se nemusí přesunovat
  • flexibilita při vykonávání práce, kterou lze vykonávat podle vlastního rozvrhu
  • odpadá stres z ranní dopravy, nikdo nekontroluje, kdy začnete pracovat a kdy skončíte
  • vyhnete se konfliktům s kolegy
  • ušetříte čas nutný na přesuny do a z práce, který můžete využít efektivněji.

Úskalí a rizika

Práce z domova znamená progresivní přístup k práci, který má však kromě výhod i svá rizika a úskalí pro obě strany. Pro zaměstnance to znamená komunikační izolaci a nemožnost poznat pocity týmové spolupráce. Zaměstnavatelé si musí více hlídat citlivá firemní data a problémem je také vedení týmu. K většímu rozvoji nepřispívá ani dosud poměrně vágní legislativa. Ta totiž ukládá zaměstnavateli stejné povinnosti v oblasti bezpečnosti práce i v případě práce z domova. Toto riziko naštěstí není příliš velké, neboť nejběžnějším typem činnosti z domova je práce na počítači. 

Pozor na komunikační procesy

Potvrzuje se, že například telefon nebo Skype nemůže nahradit osobní kontakt mezi lidmi. Žádný komunikátor nezastoupí pracovní atmosféru v kanceláři a bezprostřední rozhovory o práci i o osobním životě. Obě strany se také musí naučit, jak řešit modelové situace, zda přes telefon, email nebo okamžitou domluvou osobní schůzky. Kombinace práce z domova s osobními schůzkami či poradami se jeví jako ideální řešení. 

Práce z domova a zákoník práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí v souladu s tímto novým trendem připravilo novelu zákoníku práce, která má m.j. změnit pravidla home office. Změny týkající se práce z domova jsou tyto:

  • zaměstnavatelé budou muset proplácet náklady, které zaměstnanci při práci z domova vznikají a také dbát, aby lidé při práci z domova netrpěli sociální izolací
  • náklady na komunikaci se šéfem a kolegy (telefon a internet) by měl podle novely platit zaměstnavatel například v podobě dohodnutého paušálu. Totéž se týká nákladů na tisk a kopírování
  • vybavení potřebné pro práci z domova by měl zajistit zaměstnavatel. Zároveň bude třeba dohodnout se, jak užívat toto vybavení pro vlastní potřeby
  • bozp se nemění a zaměstnavatel nemusí navštěvovat obydlí zaměstnance za účelem kontroly dodržování bezpečnosti práce.

Zdroj:www.hitprace.cz