Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Poradíme, jak na ni

 

Myslíte, že dnešek strategiím nepřeje, protože nevíte, co budete řešit za týden? Je to přesně naopak, strategie jsou o to potřebnější. Nemusí to přitom být stovky slajdů v prezentaci, mnohem důležitější je mít nastavené a definované základní principy navázané na byznysovou strategii. A obvykle se dá shrnout do několika klíčových bodů.

Na začátek trocha teorie. Personální strategie neboli strategie řízení lidských zdrojů je výhled připravený v horizontu roku až několika let, který si firma vytváří, aby dosáhla svých cílů v oblasti řízení a rozvoje lidí a lidského kapitálu. Je svázaná se strategií byznysu a zahrnuje všechny oblasti, které se HR týkají.

Základ je vycházet z byznysu

Helena Macková, nezávislá personální konzultantka a koučka, zdůrazňuje, že HR strategie by měla sledovat strategii byznysovou. „Lidé jsou většinou nejdražší položkou, takže je určující počet zaměstnanců a to, kolik jich bude firma v příštím roce mít. Z toho plynou otázky, zda se bude propouštět, nebo se bude počet lidí rozšiřovat, jestli bude třeba nabírat lidi za potenciální odchody a podobně,“ vysvětluje. To je základ.

Podle toho, jaká je firemní vize a strategie, je pak třeba se zamyslet, jak jim může HR pomoci a jak přispěje z hlediska řízení, vedení a směrování lidí. „Tady je třeba řešit, zda vznikne potřeba proměny firemní kultury, komunikace, na podporu vedoucích a teamleaderů nebo specifický rozvoj zaměstnanců. I to je nutné brát v souladu s byznysovou strategií,“ dodává.

Jak to dělají jinde

Radoslav Tesař, managing partner M.C.TRITON, popisuje, jak vypadá HR strategie pro příští rok u nich: „Chceme ještě víc ukotvit fungování firmy v souladu s naší strategií, která obsahuje poradenství pro skokové změny, dlouhodobé řízení firem a servis pro investory do firem nebo majitele firem. To výrazně zvyšuje nároky na kompetentnost klíčových lidí ve firmě.“ Pro rok 2021 si proto jasně nastavili zásadu zvednout odbornost svých klíčových lidí.

Aby toho docílili, určili si šest základních kroků:

  1. Výchozím bodem jsou firemní hodnoty a kultura. „Způsob řízení a chování všech v týmu musí být v souladu s hodnotami. Pracujeme s nimi v náboru, při hodnocení, pomáhají nám v obtížných rozhodnutích,“ vysvětluje Radoslav Tesař.
  2. Základním principem je orientace na výkon a příjemnou pracovní atmosféru. Proto vytvářejí týmy tak, aby práce lidi bavila a motivovala.
  3. Neméně důležité je znát finanční možnosti, jaké jsou rezervy a jaká očekávání akcionářů.
  4. Plán byznysu pro rok 2021 zohledňuje rozdělení zodpovědností dle celofiremní strategie. Na to navazuje motivace a odměňování. Ve firmě proto vědí, jaké mzdové fixy si mohou dovolit, a snaží se, aby variabilní složka podporovala plnění plánu. Všechny pozice musí mít jasnou přidanou hodnotu pro výkon celku.
  5. S tím souvisí nové nastavení kompetencí. V M.C.TRITON plánují kompetence zúžit a zjednodušit. Lidi proto zapojí do plánu, dají jim zpětnou vazbu a interní vzdělávání soustředí na podporu a rozvoj celého týmu.
  6. Ke stávajícím zaměstnancům přivedou nové motivované lidi s potřebnými kompetencemi a hodnotově sladěné s firmou.

Proč je strategie tak důležitá?

Na důležitost HR strategie ve firmě přitakává i Magdaléna Wavle, ředitelka rozvoje a talentu Vodafonu. „Už teď je dobré vědět, kde firma chce být za 3 až 5 let a jak se změní nároky a požadavky na nové, ale i stávající zaměstnance,“ vysvětluje.

„Musíme se připravit i z pohledu náboru, kam budeme nabírat, jak na to půjdeme a zda máme co nabídnout nové cílové skupině,“ objasňuje. Také roste význam reskillingu a upskillingu u zaměstnanců. „Je důležité vážit si ‚zlata‘, lidí, které máme, a pomáhat jim měnit se a růst spolu s firmou. Tomu je třeba přizpůsobit i strategii v oblasti rozvoje a vzdělávání. To vyžaduje dlouhodobé plánování a jsme zpět u HR strategie,“ usmívá se. Součástí strategie je pak podle ní i zamyšlení, jak se změní struktura společnosti se změnou skladby zaměstnanců i to, jak bude firma lidi hodnotit a odměňovat.

 

Zdroj: magarin.lmc.eu