Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Otestujte silné stránky zaměstnanců a využijte jich

 Lidi bychom neměli hodnotit podle jejich slabin, ale hlavně na základě jejich silných stránek. Když je budeme znát, mohou nám pomoci nasměrovat jejich další rozvoj, vzdělávání, nebo s nimi jen správně pracovat v rámci týmu. Vybrali jsme proto několik tipů, v čem je fajn zaměstnance testovat a co si z následných zjištění můžete odnést.

 

Test silných stránek CliftonStrengths

Systém vyvinutý poradenskou a analytickou skupinou Gallup, o které jste asi slyšeli v souvislosti s průzkumy veřejného mínění. Jejich systém identifikace silných stránek osobnosti sestává ze 177 párovaných popisů různých vlastností – například „Před zahájením práce si pečlivě pročtu instrukce / Vrhám se do práce bez přípravy“. Respondent musí během 20 vteřin na pětistupňové škále označit, kde sám sebe u každé dvojice charakteristik vidí.

Co tím zjistíme: Výstup testu tvoří podrobný popis pěti nejsilnějších stránek respondenta a devětadvacet dalších osobnostních charakteristik. Výčet je skutečně podrobný, v plné verzi čítá až 25 stran textu. HR oddělení si tím může vytvořit přehledný profil manažerů, klíčových zaměstnanců či celých týmů.

Dostupnost: Test je v angličtině, ale existují i české mutace nabízené tuzemskými firmami. Vyjde na cca 600–1500 Kč podle varianty.

 

Osobnostní typy MBTI

Systém identifikace silných stránek osobnosti založený na typologii C. G. Junga vyvinula už během druhé světové války psycholožka Katharine Cook Briggs a její dcera Isabel Briggs Myers (zkratka MBTI znamená Myers-Briggs Type Indicator). Jeho výhoda je, že pracuje s rozborem reálných životních situací – například „Často se zamyslíte tak hluboce, že úplně zapomenete na své okolí“, a umožňuje tak přesnější sebehodnocení.

Co tím zjistíme: Odpovědi vyhodnocují osobnost ve čtyřech faktorech: Jak komunikujete s okolím (extrovert/introvert), jak vnímáte svět a zpracováváte informace (smysly/intuice), jak se rozhodujete (racionální uvažování / city a emoce), jak přistupujete k práci (plánování/improvizace). Vzájemnou kombinací výsledků čtyř kategorií získá respondent podrobný osobnostní profil, který dokáže mnohé napovědět i v oblasti HR. Kam byste například zařadili kolegu, kterému vyšel typ Te–Si–Ne–Fi, tedy „Extrovertní smyslový typ usuzující s převahou myšlení“? Jestli váháte, tak test obsahuje i ilustrativní přezdívky jednotlivých profilů. V tomto případě zní: „Vedoucí“.

Dostupnost: Test je dostupný v češtině, v základní verzi se dá najít zdarma, připlatit si můžete za rozšířené odborné zpracování.

 

Belbinův test práce v týmu

Po tomto testu sáhněte, pokud budete chtít hodnotit předpoklady pro zapojení do týmové práce. Vyvinul ho Dr. Meredith Belbin po letech sledování týmů na Henley Management College. Pracuje se sedmi tématy, u každého uvádí škálu různých odpovědí, mezi které respondent rozděluje 10 bodů podle toho, jak přesně ho vystihují.

Co tím zjistíme: Výsledky testu identifikují celkem devět rolí, které jsou potřebné pro efektivní práci týmu (vykonavatel, vůdce, usměrňovatel, inovátor, hledač zdrojů, pozorovatel, týmový harmonizátor, dokončovatel, specialista). Test je zajímavý tím, že poskytuje různé výsledky v závislosti na konkrétních skupinách, kde respondent pracuje (v některých může být vůdce, jinde specialista a podobně).

Dostupnost: Existuje v české verzi zdarma. Firmy nabízí jeho odborné zpracování.

 

Behaviorální testy DISC

Velmi rozšířený test, který vytvořil psycholog William Moulton Marston (mimo jiné i autor detektoru lži a scenárista komiksů o Wonder Woman). Test trvá asi 15 minut, respondent prochází řadu osobnostních charakteristik (odhodlaný, hravý, perfekcionista…) a u každé na pětibodové škále určuje, jak přesně se na něj hodí.

Co tím zjistíme: Pracuje se čtyřmi základními osobnostními vlastnostmi: Dominance, Influence (vlivnost), Stability a Conscientiousness (svědomitost). U každého člověka určuje přesný poměr a kombinace těchto rysů, které dohromady tvoří povahový profil. Pro lepší přehlednost každému profilu připisuje i barvu. Ve firmách, kde se používá, se prý stává, že vedoucí týmů chodí za HR například s požadavkem na nějakého „zeleného“ – tedy kolegu s velkou osobnostní stabilitou.

Dostupnost: Test lze najít v češtině i zdarma, firmy ho nabízí za poplatek s odborným vyhodnocením.

 

Balance Management neboli „Barvy života“

Metoda vyvinutá v 80. letech českým psychologem Jiřím Šimonkem. Vychází z metody CWAT (Color Word Association Technique), založené na asociativním přiřazování barev k podnětovým slovům. Výhodou testu je, že respondent nemá možnost s vlastním hodnocením manipulovat – smysl podnětových slov a algoritmus hodnocení asociací s barvami je pro laika nepochopitelný, na rozdíl od otázek typu „jak se vidíte v této situaci“.

Co tím zjistíme: Výsledkem testu je žebříček rolí od těch nejvhodnějších po ty, které respondentovi absolutně nesedí. Hodnotí se také celkový potenciál pro práci v týmu a předpoklady pro jeho vedení.

Dostupnost: Firma Engage Hill ho nabízí i v češtině, zpracování stojí 1–20 eur podle požadovaných výstupů.

 

Zdroj: magazin.lmc.eu