Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Jak se náš obor proměnil za poslední rok?

 Za poslední rok a půl toho personalisté zvládli spoustu. V nejistém prostředí museli udržet zaměstnance motivované, pomoci jim zvládnout přechod do nevyzkoušeného způsobu fungování, dohlížet na jejich bezpečí a zdraví a vůbec držet firmu morálně pohromadě. Pandemie zrychlila procesy, které se v byznysu dlouho chystaly. A přinesla role, které se v HR začínají vynořovat.

 

Mentor nových technologií

Nástroje na pořádání virtuálních schůzek, vzdálené vedení projektů, sdílené tabulky a další vychytávky jsme měli v balíčcích kancelářských aplikací i před pandemií. Až nucená izolace nás ale donutila je začít využívat. Jelikož v nastalé situaci nebylo možné uspořádat celofiremní školení MS Teams nebo Google Meets, byli to lidé z HR, kdo se musel s nástroji seznámit jako první a pak ještě nalézt způsob, jak znalosti předat kolegům.

 

Manažer dálkově propojených týmů

Internet a nástroje vzdálené komunikace nás sice udržely ve spojení, ale možnost setkávat se tváří v tvář nenahradily. Pro HR oddělení to znamenalo zhostit se pozice, které se ve fotbalové terminologii říká „libero“. Stejně jako hráč s působností na celém hřišti se jednu chvíli personalisté zapojovali do podpory týmových manažerů, o chvíli později pomáhali šéfům projektů s koordinací práce. Zaváděli nové procesy a cesty komunikace, prováděli výzkumy a řešili, jak nastavit dálkové schůzky. A ještě mnohem víc

 

Manažer well-beingu

Jestli něco doprovázelo měsíce pandemie, pak to byla úzkost a z ní plynoucí frustrace. Držet kolegy rozstrkané po home officech při smyslech, motivované a v náladě pokračovat v práci nebylo vůbec jednoduché. V HR pro tento účel rychle vznikla celá skupina specializovaných nástrojů. Virtuální pohovory, mikrodotazníky, chatboti, firemní linky důvěry prokazují svou užitečnost i během přechodu zpátky do normálního firemního fungování.

 

Zdravotník

Zaměstnanci, kteří museli docházet do práce, očekávali, že se firma maximálně postará o jejich zdraví a bezpečí. Přepisovaly se proto plány směn, reorganizovalo rozmístění pracovních stanovišť, mapoval se pohyb lidí v kancelářích, sháněla se dezinfekce, respirátory, testy, sestavovala se pravidla jejich používání.

 

Ochránce osobních údajů

Hlavně v USA bylo tohle téma velmi žhavé. Nedávný průzkum firmy Okta ukázal, že celých 84 % Američanů cítí, že během pandemie bylo jejich soukromí činností státních úřadů ohroženo. Ve firmách se nesnadného úkolu vyvážit nutná protiepidemická opatření s ochranou soukromí zaměstnanců museli zhostit právě personalisté.

 

Koordinátor změn

Ve firmách se během posledních 18 měsíců změnilo leccos. Platová politika začala namísto času odsezeného v zaměstnání oceňovat skutečně odvedenou práci a dokončené projekty. Firemní struktura se zploštila a přenesla víc odpovědnosti na projektové týmy. Měnit nastavené pořádky ale není nikdy snadné a povinnost zhostit se tohoto složitého a často nevděčného úkolu padla právě na HR. Dobrá zpráva je, že pokud se úkolu personalisté zhostili s úspěchem, prokázali jednou provždy, že se firma bez silného HR oddělení zkrátka neobejde. Jestli nás totiž pandemie něco naučila, pak je to fakt, že nejlépe se s nenadálými situacemi vyrovnávají společnosti, které nikdy nepouští ze zřetele firemní kulturu, pracovní prostředí a lidi, kteří v nich pracují.

 

zdroj: magazin.lmc.eu