Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Znalosti v oblasti odměňování a motivace zaměstnanců? Doplňte si je v roce 2023

 Vzdělávací program, který účastníky vybaví dovednostmi v oblasti odměňování a motivace, to je Akademie odměňování společnosti TREXIMA, na kterou se již zájemci mohou hlásit.

 

Čtyři lektoři seznámí účastníky programu během pěti měsíců, v pěti dvoudenních blocích s problematikou, která je pro chod firem klíčová a klade na ně obrovské finanční nároky. Vnímání mzdových nákladů se naštěstí v řadě firem už změnilo. „Jsme rádi, že už si většina firem uvědomuje, že je dobré se na ně nedívat jen jako na náklady, ale jako na investici a pak je nutné k nim takto přistupovat, tzn. vědět, zda se mi tato investice vyplácí,“ říká k této problematice Hana Kohoutová, ředitelka úseku Podnikové poradenství společnosti TREXIMA. „Naší ambicí je připravit absolventy na to, aby tohle zvládli nastavit a provozovat ve svých firmách,“ vysvětluje důvody vzniku uceleného vzdělávacího programu.

 

Akademie je vhodná v podstatě pro všechny, kteří se ve firmách podílejí na odměňování a motivaci zaměstnanců od HR ředitelů a manažerů, přes Comp&Ben specialisty až k personalistům, kteří tuto oblast zastřešují.

 

Z akademie si odnesou nejen certifikát firmy, která firmám už více než třicet let pomáhá s otázkách odměňování, ale především velmi praktické znalosti v kontextu platné a chystané legislativy.

Akademie odměňování

Víc než jen série školení. Vzdělávací program je sestavený z promyšlené kombinace témat, která do sebe zapadají tak, že v pěti logicky na sebe navazujících modulech získáte kompletní znalosti o odměňování. Know-how vám předáme v průběhu pěti měsíců, převážně ve dvoudenních blocích, tedy celkem v devíti dnech.

PŘIHLÁSIT SE NA AKADEMII

Akademie odměňování je zaměřena na problematiku odměňování, stimulaci a stabilizaci zaměstnanců. Absolventi Akademie se detailně seznámí s problematikou odměňování a její provázaností na ostatní HR procesy společností. Zvládnou efektivně nastavit, řídit a kontrolovat odměňování a mzdové náklady jak v dobách stability, tak v krizových obdobích.

 

Pro koho je školení určeno

  • pro HR manažery
  • pro ředitele, jednatele, manažery
  • pro ty, kteří jsou v HR zodpovědní za odměňování
  • pro všechny, kteří se chtějí stát odborníky na odměňování

 

Získejte certifikát

Absolventi všech modulů Akademie odměňování obdrží certifikát (účast alespoň 75 %), který je dokladem o absolvování Akademie odměňování společnosti TREXIMA, společnosti, která má více než třicet let zkušeností v oblasti mezd a odměňování.

 

O školení

5 modulů Akademie odměňování

Projít si vzděláváním všech oblastí a stát se absolventem Akademie odměňování dává největší smysl. Jednotlivé moduly jsou ale sestavené tak, že samy o sobě mohou dobře zapadnout do toho, co potřebujete vědět, v čem se potřebujete vzdělat.

Olomouc

25. – 26. 1. 2023

Strategie odměňování: principy a východiska mzdových systémů

Olomouc

15. – 16. 2. 2023

Analýza systému odměňování, interní controlling a vnější konkurenceschopnost 

Olomouc

22. – 23. 3. 2023

Základní mzda a variabilní složka mzdy: určení hodnoty pracovní pozice, kvality zaměstnance a hodnocení výkonu

Olomouc

19. – 20. 4. 2023

Tvorba a implementace moderního systému odměňování, benefity a jejich role ve stabilizaci zaměstnanců 

Zlín

24. – 25. 5. 2023 *

Vyjednávání o mzdě: kolektivní a individuální vyjednávání, úpravy mezd

*začátek 24.5. v podvečerních hodinách – slavnostní ukončení a posezení s účastníky