Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Jak prodat v CV své vlastnosti, aby nepůsobily jako klišé

 Jsem spolehlivý, flexibilní, komunikativní. Taková slova používá řada uchazečů v domnění, že patří do jakési povinné výbavy životopisů. Je pravda, že požadavky na tyto vlastnosti se v pracovních inzerátech vyskytují. Měly by se v CV vůbec uvádět? Ano, ale má to svá pravidla.  

 

Píšete životopis a právě jste se dostali k sekci vlastnosti. Měla by být o tom, co vám jde a jací jste. Tady je místo, kde se často uvádí ustálená spojení typu: jsem zodpovědný, flexibilní, komunikativní, dokážu pracovat samostatně i v týmu. Přitom pro personalisty takový výčet, vzhledem k tomu, jak často ho v CV čtou, ztrácí na významu.

 

Ve chvíli, kdy ho použijete, riskujete, že váš životopis zapadne mezi tucty dalších. Neprodáte svoji jedinečnost. Navíc prozradíte, že jste nejspíš použili univerzální životopis, který rozesíláte všem. Personalista si udělá obrázek o vaší skutečné motivaci pracovat v jeho firmě a ten nebude zrovna příznivý.

 

Proč to vůbec chtějí?

Platí to ale i obráceně. Jestliže používají klišé v životopisech uchazeči, firmy si s nimi mnohdy nezadají. Také v inzerátech se to hemží komunikativností, spolehlivostí nebo flexibilitou. Náboráři mají právo si požadavky na takové vlastnosti napsat, ale v ideálním případě by měly vysvětlit, proč je pro danou pozici uvedená vlastnost důležitá.

 

Například flexibilita. Pod tou si může každý představit něco jiného. Jsou to služby i o víkendech? Nebo střídání plně vytížených období, kdy se pracuje přes čas, s etapami, kdy je volněji? Čím konkrétněji jsou požadavky vysvětleny, tím spíš na ně mohou uchazeči reagovat. Buďto se rozhodnout, že taková nabídka pro ně není zajímavá, nebo svým životopisem, v němž dokážou, že inzerovaná práce je přesně pro ně.

 

Identifikujte, co firma požaduje

Vaše vlastnosti jsou stále tytéž. Firmu ale zajímají především ty, které budete moct uplatnit na dané pozici. Ty také do inzerátu vypíše a očekává, že je najde v životopisech uchazečů.

 

„Každá firma má svou terminologii a personalista, který životopis pročítá, v něm hledá hlavní klíčová slova, jež jsou pro obsazovanou pozici typická. Zaměřuje se pak především na poslední zaměstnání uchazeče a klíčové dovednosti – technologické, jazykové a podobně,“ zdůrazňuje Kristýna Králová, Marketing & PR Executive personální agentury Hays Czech Republic.

 

Proto se vyplatí věnovat čtení inzerátu pozornost a klidně si v něm zaškrtávat, na co klade zaměstnavatel důraz. Shání zaměstnance, který bude vyplňovat objednávky a faktury? Potom není divu, že požaduje pečlivost. Grafik nebo tvůrce webových stránek by měl mít zase kreativního ducha, což je vlastnost, která by v inzerátu na pozici hlavní účetní působila asi poněkud podezřele.

 

Buďte konkrétní

Když už víte, které vlastnosti zaměstnavatele zajímají a proč, dejte mu najevo, že zrovna vy je máte. (Pokud je to samozřejmě pravda.) Jste spolehliví a zodpovědní? Jak se to projevuje? Představte si také, k čemu je daná vlastnost potřeba vzhledem k popsané náplni práce.

Zkuste to spojit a konkrétně demonstrovat.

Příklad: Řízení projektů, za něž přeberu zodpovědnost, dotahuji do konce v požadovaném termínu. Vyskytnou-li se komplikace, řeším je ihned.

Chcete-li vyzdvihnout pečlivost, můžete třeba napsat: Dokumenty, které mám na starosti, pečlivě kontroluji a odevzdávám bez věcných i gramatických chyb.

Místo fráze o tom, že dokážete pracovat samostatně i v týmu se zkuste zamyslet nad tím, jací jste podřízení či nadřízení, jací kolegové. Co by o vás řekli ostatní spolupracovníci nebo známí? Jak by vás popsali, kdyby se jich personalista zeptal a měli o vás hovořit v pozitivním duchu?

 

Jak se váš um uplatnil v minulosti?

Budete-li o svých vlastnostech chvíli přemýšlet, nejspíš vás napadnou příklady z minulosti, kdy se vám díky nim podařilo něčeho dosáhnout. Není vůbec od věci je uvést, ovšem opět by měly korespondovat s požadavky v inzerátu.

 

„Pokud chceme vyzdvihnout nějaké konkrétní schopnosti, je dobré zaměřit se na takové, které jsou u dané pozice co nejvíce relevantní a díky kterým jsme například úspěšně přispěli ke zdárnému dokončení nějakého projektu,“ doplňuje Kristýna Králová.

 

Jako příklad uvádí kandidáta, který se hlásí na obchodní roli. „Své vyjednávací schopnosti může vyzdvihnout tak, že uvede konkrétní případ, kdy dokázal svému zaměstnavateli zvýšit obrat,“ vysvětluje Králová, jak lze dokázat třeba dobré komunikační vlastnosti, které se u role obchodníka předpokládají.

 

„Tedy lepší, než vyjmenovávat každou vlastnost, kterou si jen může zaměstnavatel přát, je zaměřit se na ty hlavní a stručným popisem konkrétního případu je demonstrovat,“ shrnuje Kristýna Králová.

 

Zdroj: Jobs.cz