Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Zaměstnání měníme stále častěji. Řada z nás se také věnuje více projektům současně, než jak tomu bylo v minulosti.

Touha po změně je hlavně mentální. Jako lidé toužíme po otevřených personalizovaných systémech a dnešní trh práce je tomu nakloněn.

 

Schopnost přizpůsobit se a prosperovat kontinuálně ve vlastní práci (náš kvocient přizpůsobivosti) vyžaduje neustálé učení a kultivaci. Musíme prokázat sílu, která přichází s vlastnictvím růstového myšlení. Musíme si umět hrát a vynalézat, aby se tak zvýšila naše odolnost a posílily kompetence.

 

Moderní způsoby práce vyžadují, abychom důsledně využívali naše kognitivní schopnosti, kreativní energii a kolektivní genialitu. Plynulost a vývoj jsou charakteristickým znakem dnešního dynamického světa práce – schopnost rychle a obratně se pohybovat uprostřed neustálých změn. Je to známka síly v dobách nejistoty. Ti, kteří ve firmě vynikají, snadno proplouvají systémem. Pěstovat tuto praxi znamená hledat změny, neustále se zlepšovat a odborně se orientovat na budoucnost, která klade náročné požadavky.

 

Oproti tomu mnoho zaměstnanců dnes funguje jako aplikace na chytrém telefonu a sedí na vrcholu operačního systému společnosti. Jsou „vybíráni, stahováni, aktualizováni, sdíleni a mazáni“ dle potřeby. Robustnost tohoto systému ohrožuje některá pracovní místa. Břemeno tak padá na nás, abychom chránili naši pozici. Pomoci vám v tom mohou také některé další faktory:

 

Intuice: Procvičujte sebeuvědomění a udržte si povědomí také o vašich „spoluhráčích“ a celé organizaci.

 

Závazek: Zavažte se k něčemu většímu, než jste vy sami, a věnujte se tomu. Nechejte mluvit vaši péči a kvalitu práce za vás.

 

Vztah: Budujte vztahy do hloubky ne do šířky.

 

Nadhled: Podívejte se na svět z nadhledu a zůstaňte otevřeni možnostem.

 

Integrace: Propojujte projekty a úkoly, za které jste oceňováni podporují váš vnitřní pracovní život.

 

Tvoření: Vytvářejte, experimentujte a pečujte o sebe i o ostatní s nadšením.

 

Důvěra: Důvěra se získává odvahou v průběhu času a reputací.

 

Přehled: Mějte stále představu (na individuální, kolektivní i celofiremní úrovni), co je v daném okamžiku potřeba udělat a řešit.

 

Tyto vlastnosti jsou faktory ovlivňující vaši tvárnost a zároveň i odolnost. Jsou jedním ze způsobů, jak se vypořádat s volatilitou a udržet si rozmanitý a svižný přístup k práci, který vás odliší od davu.

 

 

Zdroj: Leadership Now