Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

5 znaků, že jeho strůjcem jste vy

 „Ryba smrdí od hlavy“. Toto rčení platí i v případě, že v týmu panuje toxické prostředí, komunikace vázne a o týmovém duchu se nedá ani mluvit. V takovém případě je většinou na vině, alespoň z velké části, sám manažer. Panuje ve vašem týmu toxické prostředí? Zde je pět znaků, podle kterých poznáte, že za to můžete vy a váš přístup.

 

Nedostatečná zpětná vazba

Jak uvádí Addicted2success.com, jedním ze základních znaků špatného manažera, který je zároveň i strůjcem toxického pracovního prostředí, je nedostatečná zpětná vazba směrem k pracovníkům. Pokud se svými podřízenými nekomunikujete a neprobíhá mezi vámi a podřízenými žádný dialog, jedná se o živnou půdu pro toxické prostředí.

 

Nezájem o rozvoj a vzdělání pracovníků

Dalším ze znaků toxického vedení týmu je nezájem o rozvoj a vzdělávání podřízených. Toxičtí vedoucí vidí své podřízené jako stroje na práci. Nevnímají je jako lidské bytosti, které se chtějí rozvíjet a vzdělávat.

 

Mikro-management

Mikro-manažeři chtějí, aby jejich podřízení dělali vše podle jejich představ a očekávání, a nestrpí samostatnou práci a kreativitu. Jestliže jste mikro-manažerem, vězte, že dáváte popud ke vzniku toxického pracovního prostředí.

 

Nejasně definovaná očekávání

Dobrý manažer umí jasně popsat, co od svých podřízených očekává, a i když jim nechává prostor pro vlastní iniciativu, dává jim jasné mantinely a cíle. Pokud toto manažer nedělá a jeho podřízení tápou v tom, co se po nich chce, atmosféra v týmu nikdy nemůže být příliš dobrá.

 

Podpora toxického chování u podřízených

Jedním z nejhorších manažerských prohřešků je podpora těch podřízených, kteří se chovají nebo pracují toxicky. Chválíte workoholiky? Přehlížíte arogantní až šikanózní chování? Nasloucháte jen těm nejhlasitějším? Pak se nedivte, že ve vašem týmu vládne toxická atmosféra.

 

Zdroj: Addicted2Success