Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Na moderním pracovišti se potkávají zástupci různých generací.

Každý má jiný žebříček hodnot, odlišné postoje k různým problémům, svůj systém práce i řešení úkolů a také jinou míru zkušeností. To může vést k hádkám i třaskavým situacím –⁠ nebo také ke skvěle fungujícímu týmu.

Generační rozdíly mohou na pracovišti způsobovat určité problémy. Pokud je však manažeři ve spolupráci s kolegy z HR vezmou jako výzvu, stanou se při správném vedení naopak hnací silou pro skvělý chod týmu. Jak tedy uchopit jedinečné charakteristiky každé generace zaměstnanců a založit na nich pohodové pracoviště s mimořádnými výsledky?

 

Strategie pro spolupráci rozdílných generací

Každá generace, tedy skupina lidí narozených v určitém časovém období, je formována událostmi a okolnostmi své doby. Tyto zkušenosti ovlivňují také jejich přístup k životu a práci.

Dnešní moderní pracoviště se obvykle skládá z pracovníků několika různých generací, od takzvaných baby boomers (narození zhruba v letech 1946–⁠1964) přes generaci X (1965–⁠1980) a mileniály, též označované jako generace Y, (1981–⁠1996) až po nejmladší sílu na současném pracovním trhu, kterou je generace Z (1997–⁠2012). Každá z nich má své charakteristické rysy a vlastnosti, které mohou ovlivnit to, jak pracují, komunikují a vycházejí s ostatními.

HR specialisté a vedoucí pracovníci přitom mohou potenciální třecí plochy určitými taktikami změnit na kvalitní spolupráci, kde bude docházet k výměně cenných zkušeností. Jak to tedy udělat?

 

1. Zdůrazňujte to, co mají společné

I když se od sebe jednotlivé generace liší, mají některé věci společné. Právě na nich je dobré stavět. Nemusí poslouchat stejnou hudbu nebo mít shodný názor na veganství, ale všichni oceňují respekt a otevřenou komunikaci, což může posloužit jako základ pro budování týmu a produktivity na pracovišti. Domluvte se na společných pravidlech a pracovních principech, v praxi to přispěje k větší soudržnosti kolektivu bez ohledu na generace.

 

2. Vyzdvihujte rozmanitost

Každá generace má jiný styl práce a jiné dovednosti, což by nikdy nemělo být podnětem k popichování mezi pracovníky, ale za přispění vedoucího týmu naopak příležitostí pro mezigenerační spolupráci a mentorství, kdy se členové týmu mohou navzájem učit jeden od druhého. Nechte staršího kolegu podporovat mladší ve věcech, kde má víc zkušeností. Naopak třeba v problematice technologického rázu dostanou příležitost poradit a vést i junioři.

Různé generace se můžou vzájemně doplňovat

Různé generace se můžou vzájemně doplňovat

 

3. Nabídněte benefity ušité lidem na míru

Někomu bude vyhovovat flexibilní pracovní doba, jinému možnost práce na dálku, další si zvolí třeba hybridní model a podobně. Benefity ušité generacím na míru fungují mnohem lépe než univerzální bonusy.

 

4. Správně zvolený teambuildingový program

Zatímco na pracovišti můžou lidé obtížně hledat společnou řeč, při neformálních akcích si mohou i kolegové s velkým věkovým rozdílem porozumět. Vzájemné sympatie pak můžou mít pozitivní efekt i na další spolupráci. S tím souvisí rovněž vhodná forma teambuildingu, kdy je dobré například sestavit vícegenerační týmy, které spolu řeší hravé úkoly.

 

Ze správného přístupu těží zaměstnanci i společnost

Správně využitý potenciál generačně rozmanitého pracoviště vytvoří u pracovníků pocit sounáležitosti, kdy se každý z nich cítí ceněný, respektovaný a nemá obavy přijít se svými nápady nebo vyjádřit svůj názor. To vše vede k vyšší angažovanosti, motivaci, produktivitě a loajalitě vůči zaměstnavateli, což se odrazí i na obchodních výsledcích. Současně vytvořením vhodných podmínek pro všechny generace významně rozšiřujete okruh potenciálních kandidátů. 

Dosažení vhodného stavu mezigeneračního pracoviště může být náročné, zaměstnavatelé a jejich HR specialisté by proto měli být ochotní investovat do školení a vzdělávání vedoucích týmů a manažerů, aby dokázali správně vyřešit tuto výzvu a přetavit ji na výhody pro zaměstnance i pro celý podnik.

 

zdroj: magazin.almacareer.com