Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Zkusme si nejprve zodpovědět "jednoduchou" otázku: Co to je personalistika? Není jen jedna odpověď, málokdo přesně definuje, co všechno do personalistiky vlastně patří. Jak to tedy je?

 

Jedno z vysvětlení může být: Personalistika je obor, který se zaměřuje na získávání kvalitních lidí pro podnik, práci s nimi a motivaci či stanovení optimálních mzdových postupů. Jiná definice již zahrnuje i personální marketing. Personalistika se často vnímá jako užší pojem než řízení lidských zdrojů. Každopádně se však týká jak potenciálních uchazečů o zaměstnání, tak i stávajících zaměstnanců v organizaci. Jiné verze ale již uvádějí popis rovnající se strategii personálního řízení.

PERSONALISTIKA NENÍ PRO FIRMU LUXUS

Zrovna tak na otázku, kam v současné době svět personalistů směřuje, nelze jednoduše zodpovědět. Je již nyní zřejmé, že "nůžky se otevřely". Některé podniky v "době krize" šetřily a mezi prvními byli tzv. odejiti personalisté. Často s dovětkem: Jsem ředitel, své lidi znám, a tak se o ně postarám. V horším případě zněl důvod takto: Na co personalista? Musím osekat náklady a personalista mi finance ubírá, chce školit a motivovat, nebo ještě k tomu snad mít systém hodnocení? Lidi mají pracovat a ne ztrácet čas tlacháním s ostatními. Slýcháme i tvrzení: Proč je motivovat, ať jsou rádi, že mají práci, za branou čeká stovka dalších. To jsou samozřejmě extrémy, ale bohužel se najdou.

Naopak jiné podniky HR oddělení rozšířily s tím, že pouze za pomoci schopných zaměstnanců (investicí do jejich vzdělávání, motivací a hodnocením) jsou schopni krizi nějak překonat a vyjít z ní jako vítězná a stabilní firma. Navíc se jim podařilo získat velice schopné zaměstnance svých konkurentů, kteří se cítili demotivováni chováním svých nadřízených. Je také řada firem, které se teprve v personální strategii hledají, těm bych chtěla vzkázat: Personalistika je a bude stále důležitější oblastí života podniků. Je možné mít koncepčnost a současně vysokou efektivnost personální práce.

Kam tedy další vývoj personalistiky směruje? Dle mého soudu obliba personalistiky jako takové u škol, široké veřejnosti i firem roste a bude růst. Je to oblast, která podporuje důvěru mezi lidmi, jejich odpovědnost a motivaci. Díky investicím do lidského kapitálu máme možnost zlepšovat kvalitu svého já, své práce i svého života.

BEZ MOTIVOVANÝCH LIDÍ FIRMY NEUSPĚJÍ

Mít postavené pilíře personalistiky ,jako je motivace, hodnocení, školení, je v současné době (větší či menší nejistoty) nezbytností, která pomůže dosáhnout vynikajících výsledků. Věřím, že do budoucna bude posilovat role interních HR oddělení. Proškolení liniových manažerů v oblasti personalistiky bude nezbytností. Umět motivovat, hodnotit, vybírat zaměstnance, adaptovat je do společnosti bude nezbytnou manažerskou dovedností. A zrovna tak uvidíme čím dál tím častěji personalisty u strategických porad. A pokud se připraví i na vyjednávání se svými kolegy, brzy uslyšíme i jejich argumenty na poradách. Když výroba hlásí: "Bez nás to nevyrobíte", obchod: "Bez nás to neprodáte", finance: "Bez nás nebudete mít platy a peníze na své oddělení". Pak personalisté mohou s čistým svědomím říci: "A bez lidí schopných a motivovaných nic nevyrobíte ani neprodáte."

Není to utopie, řada personalistů na sobě dále pracuje, školí se, sdílí informace s kolegy, vytváří sítě. Učí se sebeprezentaci a umění asertivity. Má zájem o image své firmy, svého oddělení a "své" lidi. Vidím to na našich školeních denně. A také vidím velký pokrok a zlepšení. Nejvíce ze všeho však vidím neutuchající elán, snahu a optimismus personalistů, kteří se i v nelehké době umí sami motivovat a měnit svět kolem sebe.

Světe personalistiky, nenech se odbýt, že máš dělat jen podklady pro mzdy a administrativu. Buď strategickým partnerem, nabízej pomocnou ruku, zapoj svůj liniový management. Lobuj za své oddělení, získávej si příznivce mezi managementem. Věz, že personalistika není "jen hezká věc", je to profese, která zrovna tak jako ostatní oddělení musí vykazovat výsledky a čísla - ty pak použij na argumentaci, na ověření svých výsledků a zlepšení. Komunikuj, sdílej své znalosti, dovednosti a informace. A nezapomeň: "Bez lidí to prostě nepůjde."

Irena Bornová

koordinátorka HR Klubu, Everesta

Autoři: Irena Bornová

Zdroj: https://kariera.ihned.cz/c1-53582370-kam-kracis-svete-soucasne-personalistiky