Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Souhrn legislativních změn pro zaměstnance i zaměstnavatele

 Připravili jsme souhrn novinek, se kterými se museli zaměstnavatelé vypořádat od začátku roku 2022 a které je v nejbližší době čekají. Rozhodně jich není málo.

 

Polovina roku 2022 je za námi. Zaměstnavatelé, jejich mzdoví účetní a personalisté se opět museli vypořádat s řadou novinek a neobvyklých situací. Marně očekávají rok, kdy nebudou žádné převratné legislativní změny. Ten letošní to ale s jistotou nebude.

Začátek roku stále ve znamení covidu

Již začátkem roku 2022 se měnily podmínky pro některé nemocenské dávky. Jednalo se o změnu podmínek a prodloužení otcovské, úpravy dlouhodobého ošetřovného a rozšíření osob, na které je možné čerpat krátkodobé ošetřovné o příbuzné mimo společnou domácnost.

Do konce února mohli zaměstnavatelé čerpat příspěvek z Cíleného programu na podporu zaměstnanosti Antivirus (již jen režim A). Současně končila takzvaná izolačka a krizové ošetřovné. S větší proočkovaností, promořením a pomalu ustupujícím covidem se nejedna účetní těšila po zpracování ročního zúčtování na klidnější pracovní období. Namísto toho přišly nové problémy spojené s válečným konfliktem na Ukrajině.

 

Válečný konflikt a nově příchozí zaměstnanci

Bylo třeba vyřešit pracovněprávní souvislosti ukrajinských zaměstnanců, kteří odešli v rámci povolávacích rozkazů, a nově příchozích uprchlíků z Ukrajiny. Zde se situace v průběhu měsíce března výrazně měnila. Postup při zaměstnávání těchto cizinců upravily speciální zákony Lex Ukrajina, proto bylo nezbytné neustálé sledování vývoje legislativy. Server Podnikatel.cz se této problematice průběžně věnoval seriálem článků, z nichž některé vycházely Česky i Ukrajinsky.

 

Nezabavitelná částka se několikrát měnila

Každoročně se upravuje částka, která nesmí být povinnému při exekucích ze mzdy sražena. Tentokrát díky vyšším nákladům na bydlení od 1. ledna 2022. Avšak již koncem ledna došlo úpravou zákona o státní sociální podpoře k dalšímu mimořádnému navýšení nákladů na bydlení, a to zpětně pro celý rok 2022. Ani po zveřejnění právního názoru a metodiky ministerstva spravedlnosti nebylo jednoznačné, zda je toto mimořádné navýšení součástí výpočtu nezabavitelné částky. Některé soudy totiž dodatečné navýšení pro účely nezabavitelné částky neakceptovaly a vydávaly samostatná rozhodnutí, na základě kterých zaměstnavatelé nezabavitelnou částku nenavyšovali.

Zaměstnavatelé proto u jednotlivých zaměstnanců postupovali různě. K dalšímu navýšení nezabavitelné částky došlo od dubna, díky zvýšení životního minima jednotlivce. V červnu se po rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR postup sjednotil a je jasné, že součástí výpočtu nezabavitelné částky jsou pro rok 2022 i dodatečně zvýšené náklady na bydlení. Od července dochází opět k navýšení nezabavitelné částky spolu s dalším zvýšením životního minima jednotlivce.

 

Daňové změny v souvislosti s Ukrajinou

Změny zákona o daních z příjmů přinesly řadu změn do oblasti zaměstnávání. Především se upravily podmínky pro bezúplatná plnění (dary). Maximální limit pro bezúplatná plnění se i v roce 2022 navýšil na 30 % ze základu daně. Je možné uplatnit dary poskytnuté v roce 2022 nejen českým pořadatelům veřejných sbírek, ale i přímo Ukrajině (např. prostřednictvím ukrajinského velvyslanectví), jejím územněsprávním celkům a právnickým nebo fyzickým osobám, jejichž sídlo nebo bydliště se nachází na území státu Ukrajina, pokud budou splněny podmínky příjemce a účelu, za který lze od základu daně odečítat bezúplatné plnění.

To znamená, že u darů fyzickým osobám nadále platí, že musí splňovat podmínky, které již v současnosti platí pro fyzické osoby jakožto příjemce daru (například půjde o nezletilé dítě závislé na péči jiné osoby).

Od základu daně bude nově možné odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého nikoliv pouze z humanitárních důvodů, ale i za účelem podpory obranného úsilí státu Ukrajina (např. poskytnutí vojenského materiálu), což by podle původního znění ustanovení § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů nebylo možné.

Upravilo se osvobození, pokud zaměstnavatel poskytne ubytování svému zaměstnanci a jeho rodině, která opustila Ukrajinu z důvodu válečného konfliktu.

 

Podpora nízkoemisních vozidel a dodanění benefitu zaměstnanci

Další novela podporuje používání elektromobilů, hybridních vozidel, vozidel na zemní plyn apod. V případech, kdy je zaměstnanci zaměstnavatelem bezplatně poskytnuto vozidlo i pro soukromé účely, nebude se tento benefit v případě nízkoemisních vozidel „přidaňovat“ sazbou ve výši 1 % z ceny vozu, ale 0,5 %.
Je ale třeba správě vyčíslit „přidanění“ v situacích, kdy má zaměstnanec v jednom měsíci postupně nebo současně více vozidel, a to jak nízkoemisních, tak ne-nízkoemisních.

 

Aktuálně projednávané změny

Zaměstnavatelé i mzdoví účetní se mají na co těšit i v dalším období. Projednávány jsou změny v důchodovém pojištění, kdy by mohly vybrané profese odcházet do důchodu dříve. To ale souvisí s vyššími odvody sociálního pojistného zaměstnavatelem a dalšími povinnostmi zaměstnavatelů vůči ČSSZ. Na druhou stranu jsou tu i slibované nižší odvody pojistného u vybraných skupin zaměstnanců a podpora nižších úvazků. Slevy na pojistném již schválil Senát.

 

V souvislosti se Směrnicí EU by mělo rovněž dojít ke změnám v zákoníku práce a ministerstvo zdravotnictví již od května slibuje zveřejnění návrhu novely zákona o specifických zdravotních službách, který by měl zjednodušit pracovnělékařské prohlídky. Prozatím zveřejněn nebyl.

 

Zdroj: podnikatel.cz;

Autor článku: Dagmar Kučerová, Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz