Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Pro mnoho řadových zaměstnanců jsou týmové porady často spojené s nudou a zbytečností, které je odvádí od jejich práce.

Bohužel, mnohdy tomu tak skutečně je. V tomto článku si proto ukážeme, jak z pozice vedoucího týmu připravovat a vést porady tak, aby skutečně k něčemu byly.

 

Zvěte jen ty zaměstnance, kteří na poradě opravdu nutně musí být

Jak asi mnozí z nás známe z vlastní zkušenosti, spousta manažerů má tendenci zvát na poradu lidi, kteří na nich reálně být nemusí. Účastníci se často zvou pouze kvůli tomu, aby k tématu něco dodali, pokud je to třeba, ale jinak se jich dané téma netýká. V takovém případě by ale bylo mnohem logičtější sepsat potřebné body a doptat se na ně daného člověka později, případně dotyčného kolegu pozvat jenom na nejnutnější část porady. Naučte se ve firmě zvát na porady doopravdy jenom nejnutnější účastníky a naučte pracovníky, aby si času svých kolegů vážili.

 

Nepřetahujte, hlídejte si čas a držte se plánu

Každá porada, i ta nejmenší a zdánlivě nedůležitá, musí mít pevně nastavený plán. Je třeba, aby organizátor nastavil témata, která se budou probírat, a to včetně časového rámce. Čas je pak potřeba hlídat tak, aby se nepřetahoval čas, což může opět významně ovlivnit práci a pracovní harmonogram jednotlivých pracovníků, kteří by tou dobou už měli dělat něco jiného. Proberte všechny body, co si naplánujete, a pokud byste náhodou nestíhali, domluvte se na novém setkání.

 

Na konci porady uveďte, co má každý člověk dělat dál

Výstupem z každého takového setkání musí být i seznam akčních kroků, které pro jednotlivé pracovníky z jednání vyplývají. Je totiž poměrně frustrující, když se konají porady, které nemají žádné konkrétní výstupy, akorát berou čas účastníkům a po jejich absolvování není nikdo o nic chytřejší. Sepište z porady jasný výstup, seznamte s ním všechny účastníky (ideálně tak, že s nimi další kroky přímo na poradě odsouhlasíte a později jim pošlete zápisy z porady), určete termíny, dokdy mají být jednotlivé úkoly hotové, a následně určete, jak budete kontrolovat jejich plnění.

 

 

Zdroj: Forbes.com