Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Dovednost, která je nutná, ale málokdo jí umí správně

 

Delegování práce, tedy předávání práce podřízeným nebo kolegům. Zní to jako banální věc. Jako něco, co nepotřebuje žádné vysvětlování, a co všichni lidé (a hlavně manažeři) určitě perfektně umí. Opak je ale pravdou. Málokdo umí práci delegovat efektivně. Mnoho manažerů si pak špatným delegováním práce zbytečně zadělává na problémy a neefektivitu práce svého týmu. Jak správně delegovat práci? Ukážeme si v dnešním článku.

 

Vyznejte se v silných a slabých stránkách svých podřízených

Jak uvádí Forbes, prvním důležitým předpokladem k efektivní delegaci práce je, že znáte, co jsou silné a slabé stránky vašich jednotlivých podřízených, v čem se chtějí dále rozvíjet a jaké jsou jejich priority. Nikdo není geniální ve všem. A vašim úkolem, coby manažera, je skrz delegování práce nejenom pomáhat sobě, ale i napomáhat rozvoji svých podřízených.

 

Vždy nastavte jasná očekávání

Někteří manažeři předávají práci svým podřízeným s jasnou představou, jak má výsledek vypadat. Často ale chybně předpokládají, že stejnou vizi mají i pracovníci, kterým úkol předává, a tak ho ani nenapadne jim podrobněji vysvětlovat nějaká očekávání. Při předávání úkolů byste přitom vždy měli jasně říct, co jsou priority a co má být tím hlavním výsledkem daného úkolu.

 

Počítejte předem s tím, že si pracovníci budou úkoly plnit podle sebe

Při delegování práce musíte umět potlačit své ego. Když totiž budete vždy po podřízených chtít, aby postupovali přesně tak, jak byste postupovali vy, a nedáte jim ani kousek prostoru pro vlastní iniciativu, nejenže tím uškodíte jejich rozvoji, ale utrpí tím i kvalita výsledku. Smiřte se s tím, že společně s úkolem předáváte podřízenému i část zodpovědnosti za to, jak se k úkolu postaví a jakým způsobem se dobere kýženého výsledku.

 

Dávejte podřízeným zpětnou vazbu a chvalte je, pokud se jim něco povede

Velkým nešvarem mnoha manažerů je fakt, že delegováním úkolu a následným předáním výsledků ze strany podřízeného celá záležitost končí. K tomu, aby se celý proces delegování práce postupně zdokonaloval, je však nutné, aby spolu manažer a jeho podřízení mluvili i poté. Dávejte podřízeným zpětnou vazbu na jejich práci. A pokud se jim něco výjimečného povede, určitě nešetřete chválou.

 

Zdroj: Forbes.com