Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

nebo jak se chovat na pohovoru, když je vám přes 50 let?

Není fér házet všechny lidi nad 50 let do jednoho pytle. Každý člověk je jedinečný a stejně tak jeho schopnosti a vlastnosti. Na trhu práce se na ně ovšem jako na jednolitou skupinu často pohlíží a je pravda, že padesátníci a starší uchazeči hledají práci obtížněji než lidé z jiných věkových skupin. Jak mohou zvýšit své šance, aby se na trhu práce uplatnili?

 

Fakt, že lidé po padesátce hůře shánějí zaměstnání, dokazují statistiky. Z přibližně tři sta tisíc lidí evidovaných na Úřadu práce ČR jich je třetina ve věku 50 plus (údaj z února 2021). V posledním roce, kdy na pracovní trh udeřila pandemie, se jejich situace o něco víc zkomplikovala. „Čelí nyní daleko větší konkurenci ostatních kandidátů, kteří se ocitli v roli uchazečů v důsledku propouštění,“ podotýká Kateřina Musilová, která v rámci projektu Zlatá práce pod nadací Krása pomoci podporuje a pomáhá lidem starším 50 let, aby našli zaměstnání. Co jim radí?

 

Věřte si a zjistěte, co můžete nabídnout

Zapomeňte na poučku, kterou vám možná kdysi vtloukali rodiče do hlavy o tom, že samochvála smrdí. Učte se ocenit své schopnosti. „Spousta lidí má o sobě pochybnosti. Do CV napíšou u poslední pozice například ,asistent/ka‘, ale už nedoplní, co všechno měli na starosti. Když se jich pak ptáme, zjistíme, jak pestrá tato pozice byla,“ upozorňuje Kateřina Musilová.

 

Protože asistent/ka může zvládat spoustu účetních operací, organizovat velké obchodní eventy nebo třeba domlouvat schůzky v zahraničí. To všechno je potřeba nejen „prodat“ v životopisu, ale především „vzít si za své“, tedy uvědomit si, že to, co vy, neumí každý a jedině vy to můžete nabídnout.

 

Nebojte se věkově smíšených týmů, jsou obohacením pro všechny

Mladí mají spoustu energie, rádi zkoušejí pořád něco nového, chtějí kariérně růst. Jejich pohled a tah na branku vás může posouvat dál vás. Fakt, že vy takoví už třeba nejste, ale neberte jako svůj hendikep. Kolektiv, v němž jsou mladí lidé, můžete doplnit a obohatit právě tím, že se od nich v některých ohledech lišíte. 

  •   Energií šetříte, protože víte, co je důležité a co ne.
  •   Už nepotřebujete střídat každé dva roky zaměstnavatele nebo kariérně růst. Jste tedy stabilní a loajální zaměstnanci.
  •   Pokud se hlásíte do zaměstnání v oboru, ve kterém jste již pracovali, často nabízíte pohled z praxe a není třeba vás zaučovat
  •   Máte životní zkušenosti a nadhled, díky nimž umíte řešit úkoly v klidu.  

 

Mám v CV uvádět datum narození?  

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Co personalista, to jiný názor. Odbornice z projektu Zlatá práce radí postupovat individuálně a rozhodnout se podle firmy a podle pozice, na níž se kandidát hlásí. Jestli je daná společnost nakloněna zaměstnávání starších lidí, lze často poznat z toho, jak se firma prezentuje. „V tom případě mohou uchazeči věk klidně uvést,“ myslí si Kateřina Musilová.

 

Pokud není jasné, pro jakou věkovou skupinu pozice je, ale kandidát by ji dle svého pocitu zvládl, lze upravit životopis tak, aby věk nebyl jednoznačný,“ radí Kateřina Musilová. Uznává, že když není věk na první pohled v CV patrný, může to kandidátům usnadnit postup na pohovor. „Tak by to být nemělo. Ale když člověk rozesílá životopisy a nedaří se mu dlouho na pohovor dostat, smazat datum narození může nepříznivou situaci zvrátit,“ dodává odbornice.

 

Praxi co nejčerstvější, medialonek konkrétní

Životopis má být vždy stručný, přehledný a výstižný. Pokud jde o praxi, ideální je uvádět tři až pět posledních pozic, vypisovat všechna zaměstnání od školy CV zbytečně zaplevelí a nafoukne.

 

Co by v něm naopak chybět nemělo, je úvodní odstavec. „Je to jakýsi medailonek, kde kandidát shrne, v čem je dobrý, kam a proč směruje a případně doplní různá specifika, například, že je držitelem průkazu OZP nebo proč se rozhodl pro změnu oboru, případně lokality,“ dodává Kateřina Musilová. Psát věk však nedoporučuje. „Když ho kandidát takto vypíchne, jako se by dopředu trochu omlouval za to, že je mu třeba 55 let,“ myslí si odbornice.

 

Na pohovoru nedávejte najevo, že jste zaskočeni

Čím přirozeněji se kandidát u pohovoru chová, tím lépe. To nemusí být snadné, tréma může hodně pokazit. Připravit se co nejvíc dopředu dokáže trému zmírnit. Pomůže pořádně si přečíst svůj životopis a informace o firmě a pozici.

 

 „U starších lidí do toho všeho vstupuje ještě podceňování sebe sama. Proto jim říkám, že pokud si něčím nebudou jisti, ať to nedávají znát. Rozhodně by měli vynechat reakce typu: ,Jéžiš, to bych asi nezvládl, toho je moc‘,“ radí Kateřina Musilová. Přiměřené sebevědomí a uvědomění si svých hodnot, o kterých už byla řeč, je základním předpokladem pro úspěch na pohovoru.

 

Zvýšení kompetencí? Stavte na tom, co už umíte

Pokud se vám nedaří sehnat už nějakou dobu zaměstnání, zkuste se podívat po kurzech, které by vaše šance na trhu práce zvýšily. Podle odbornice z projektu Zlatá práce není úplně obvyklé, že by lidé přešli do zcela jiného oboru a uspěli. Chybí jim totiž potom potřebná praxe.

 

Proto je lepší dovzdělávat se v oborech, kde je uchazeč doma. Především se zajímat se o různé počítačové programy a aplikace.  „Digitalizace a automatizace se promítá do všech oborů a je pravda, že z výzkumů i z našich zkušeností vyplývá, že starší lidé v tom mívají určité rezervy,“ připouští Kateřina Musilová.

 

Řadu kurzů je dnes možné absolvovat online, různé vzdělávací lekce za zvýhodněných nabídek nabízejí například i neziskové organizace pro lidi ve věku 50 plus, které můžete ve svém okolí nalézt. 

 

Tam vám také poradí, pokud si nejste jistí s nadefinováním svých předností či sestavením CV. Nebo vás nasměrují k dalším odborníkům, jestliže sháníte práci už dlouho a cítíte se třeba příliš frustrovaní a na dně svých sil. Protože vždycky se dá něco dělat, aby se situace zlepšila.   

 

Zdroj: jobs.cz