Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.


• Snažím se, baví mě a vychází mi to, vnášet do businessu lidský prvek.
• Věřím, že zkušenosti z komerční i nekomerční sféry, z mnoha různých míst této planety, dávají mé práci mnoho vrstevnatost.
• A věřím v jedinečnost, neopakovatelnost, možnosti a sílu člověka


Od 2011 doposud pracuji jako mentor a konzultant, externí manažer pro širokou oblast personalistiky. Interní a externí komunikaci, průzkumy spokojenosti, poskytování zpětných vazeb, podpora rozvoje zaměstnanců a práce s jejich talenty, motivační systémy, provázení změnou a velmi často nábory a adaptační procesy lidí.


Funguji jako lektor, kouč, mentor, jako podpora managementu společností.


Vše, co školím, také ve firmách dělám a obráceně, vše, co dělám, o to se také dělím s účastníky mých kurzů. Nejraději pracuji dílensky, funguji v rámci workshopů. I když ráda povídám a diskutuji s druhými lidmi, protože mne to inspiruje, jsem praktik.

Učím lidi ve firmách koučovat a učím je inspirovat.


Nejsem nijak strukturovaná, má síla spočívá spíše ve vášni, svoji práci miluji a důvěřuji v ni. V její kvalitu a přínos pro lidi. Stejně tak to mám s účastníky kurzů nechávám se jimi strhnout, ráda je strhnu a když dělám výcviky, ať už disciplíny koučinku, nebo mentorování – bez ohledu na to, že do nich tu techniku postupně dostanu, to nejdůležitější, díky čemu mohou začít fungovat, je přivést je k tomu, aby to měli rádi. Aby je to okouzlovalo a měli z toho ve všech úrovních života radost.

Pandemie nám vzala během chvilky naše dvě české nejsilnější motivace.


Během několika dní jsme přišli o naše statisticky nejcennější lidské zdroje, a to o JISTOTU a SOUNÁLEŽITOST.


Nevzdáváme se svého jen tak bez boje. Pokud nemáme dost bezpečnostních prostředků, tak si je ušijeme, vyrobíme, vyvineme. A pak se o to podělíme. Záleží nám na tom být v bezpečí a záleží nám na tom, aby v bezpečí byli i ti kolem nás. Když jde do tuhého umíme se semknout.


Bojujeme, apelujeme na společnou věc. Vždyť co zabralo více než příkaz nosit roušky? Zabralo vysvětlení, že moje rouška chrání Tebe a Tvoje rouška zase mne. Ale to už bychom se pomalu dostávali i k dalším motivacím nás lidí.
Víte, že od pana Maslowa přes Scheina se nám do dnešních dnů vyprofilovalo devět motivátorů? Když mluvím s lidmi ve firmách (naposledy v letošním únoru), bavíme se o tom, že pomalu „dosluhují“, že s příchodem turbulentních změn a nástupem nové generace, některé motivace pravděpodobně pozbydou významu a jiné se zdůrazní, možná některé zmizí a jiné, dosud nám nepochopitelné, se zase objeví.


A ejhle objeví se vir, který mimochodem tak hezky vypadá, a to o čem hypoteticky debatujeme, že se jednou začne měnit a kolik ještě máme času, abychom se naučili pracovat s dnešními malými, či velmi mladými lidmi, je ošklivě rychle tady. A budeme způsob jejich uvažování, druhy jejich motivací, životní styl, i jejich priority, pravděpodobně akceptovat. Když ne z hodiny na hodinu, tak z měsíce na měsíc.