Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Monika Karásková s námi spolupracuje téměř rok, připravovala nám kompletní kampaně, PR a tiskové zprávy včetně tiskových konferencí pro veškeré naše akce. Největší akcí letošního roku byl jednak mezinárodní BALONY.EU festival Buchlov 2012 a slavnostní otevření našeho penzion-restaurantu BalonCentrum v Břestku.

V rámci spolupráce jsme byli velmi spokojení s komplexností jí poskytované služby, s obrovskou empatií, která se projevila v odvedené práci. Nesmírně oceňujeme její schopnost individuálně směřovat svoji práci v rámci corporate identity. Tohle všechno se následně projevuje na profesionální a sofistikované komunikaci a přispívá tak k vylepšení image firmy a komunikace s cílovými skupinami.

Velmi oceňujeme její zájem a nasazení i v případě menších či časově urgentních zakázek, plnohodnotnou obousměrnost komunikace a v neposlední řadě také její důraz na zpětnou vazbu k již proběhlým akcím.

Věra Nechalová, tisková mluvčí Balony EU