Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Naplňování vyššího smyslu našeho jednání vede ke spokojenosti. Nejprve jej ale musíme znát.

 

Víte, proč děláte práci, kterou právě děláte? Proč jste s partnerem, se kterým právě jste? Proč ve volném čase děláte aktivity, které děláte? Pravděpodobně mi budete schopni odpovědět na vše, ale zamysleli jste se někdy skutečně hluboce, opravdově a upřímně nad skutečným smyslem věcí, které vás obklopují, situací, do kterých vstupujete?

 

Velmi často vnímám, že snahou většiny lidí je zjistit JAK. 

  • Jak vydělat více peněz? 
  • Jak si najít nebo udržet partnera? 
  • Jak být úspěšný v práci?

 

Z vlastní zkušenosti pak také zjišťuji, že většina úspěšných lidí, se kterými jsem kdy spolupracovala, byli ti, kteří vždy dokázali spatřit širší souvislosti v tom, co dělali. Odlišovali se také tím, že jejich hlavní motivací nebylo překonání strachu nebo naplnění pouhé potřeby, ale něco mnohem hlubšího a smysluplnějšího, co převyšovalo je samotné, vztahující se k vášni nebo opravdové touze něco udělat. Něco, co naplní vyšší účel, kvůli kterému to vlastně dělají.

 

Legrační je, že během psaní tohoto článku mi zavolal jeden z mých klientů, kterého koučuji. Řekl mi: „Přišlo mi třicet tisíc euro na účet, vždycky jsem si myslel, že když budu mít konečně ten milion na účtu, tak budu mít klid na duši a bude o starost méně. Zjistil jsem ale, že čím víc peněz mi na účtu přibývá, tím víc lenivím a ztrácím nad sebou kontrolu.“ 

 

Jedním z jeho cílů bylo právě navýšení příjmu, které se mu podařilo. V daný moment (než se k penězům dostal) se však odmítal zamýšlet na hlubším PROČ, nad skutečnou podstatou a účelem, jak s penězi naloží. Nyní tedy pro něj nastal ten správný čas, aby si definoval nejen v oblasti peněz, kam a proč směřuje. Co je za tím vším.

 

Někdy je zapotřebí projít si určitým obdobím, získat odstup, více zkušeností nebo zažít několik pádů, aby mohlo dojít k uvědomění.

 

Většinou tomu tak je, že k hlubšímu PROČ člověk dojde tehdy, až když se do té situace dostane a je nucen se nad tím zamyslet. Někdo k tomu nedojde nikdy, a pak se často točí v kolečku jako křeček a říká si: „Bože, vždyť mám vlastně všechno, proč mám pocit, že mi pořád něco chybí ke spokojenosti a skutečnému pocitu naplnění?“

 

To je přesně jeden z důvodů, proč se lidem nedaří naplňovat cíle, které si stanoví. Nejsou to totiž skutečné touhy, kterých by jejich „podvědomí“ chtělo dosáhnout. Někdy je zapotřebí projít si určitým obdobím, získat odstup, více zkušeností nebo zažít několik pádů, aby mohlo k tomuto uvědomění dojít.

 

Někdo si cestu ke svým skutečným PROČ dláždí klikatě a delší dobu, někdo má ten dar a schopnost vidět za horizont hned. Není však důležité, kdy a jak se k tomuto dopracujete, je klíčové, že se tam vůbec dostanete a poznáte, že vám najednou vše dává větší smysl, pocit vyrovnanosti a čisté spokojenosti ze života. 

 

Jak dojít ke svým PROČ

Vnímám to tak, že je potřeba se více zamýšlet nad tím, do čeho investujeme svoji energii, jestli si to daný člověk, situace nebo věc opravdu zaslouží a zda to skutečně naplňuje naše očekávání. S tím souvisí také to, že se naučíte více si vážit sami sebe a svého času, kterého má většina z vás stále tak málo. Dejme si další příklad:

Jste na návštěvě s rodinou u známých. Jste tam dobrou hodinku a už byste se nejraději viděli doma. Řeknete si, ještě hodinu to vydržíme a pak půjdeme. Co by si o nás pomysleli, kdybychom odešli dřív? Zůstanete tedy ze slušnosti, i když jste už myšlenkami doma a myslíte na věci, které pro vás mají skutečný smysl. 

 

Co se stane, když zůstanete a neodejdete? Lidé, které jste navštívili, mohou mít z vaší přítomnosti dobrý pocit. Vy však potlačujete sami sebe a podvědomě jim ukazujete, že více respektujete je než sami sebe. Stavíte ostatní na první místo před sebou samými – v tu chvíli si ale přestáváte vážit sami sebe a svého času, protože ukazujete i sami sobě, že jsou pro vás důležitější ostatní než vy. Neschopnost asertivity a schopnosti vyslovení diplomatického „ne“ vás staví do podřadné role a i ostatní k vám takto budou přistupovat. 

 

Když už pro něco „trpíte“, mějte pro to jasné PROČ, to vás zbaví nepříjemného pocitu. 

 

Ano, vychází to z toho, že nás učili, že bychom měli být slušní a ze slušnosti také ledacos přetrpět. Já se ptám PROČ? Myslím si, že jde (slušně) vyslovit své pocity a rozhodnout se podle sebe. Vyšší smysl všeho, co děláme, nás staví do situace, kdy máme skutečnou kontrolu nad svým životem a žijeme podle sebe, tak jak chceme my sami. Nemusíme se tak cítit špatně nebo dokonce někoho za svůj pocit obviňovat. Nemyslím si, že jde o sobeckost, ale o úžasný příklad, který můžete předat nejen svým dětem, ale také lidem, ke kterým příkladně přistupujete. 

 

Když už pro něco „trpíte“, mějte pro to jasné PROČ, to vás zbaví nepříjemného pocitu. V případě, že nepříjemný pocit přetrvává, jednoduše to nedělejte, protože to neslouží vyššímu účelu, pro který jste se to rozhodli původně udělat.

 

Nějaký čas jsem také hledala vlastní PROČ především ve své práci. Můj pocit, že pomáhám lidem, mi nestačil. Přišla jsem na to až po čase, kdy jsem zaměřila svoji pozornost více na rodinu než na práci. S odstupem se najednou mé PROČ vynořilo a práce s lidmi pro mě dostala úplně jiný rozměr, začala mě ještě více bavit.

 

Po delším přemýšlení a uvažování jsem došla k tomu, že mě naplňuje pomáhat lidem, aby se necítili na své problémy sami, být jim podporou nablízku. Možná i z toho důvodu, že jsem i já několikrát tento pocit v životě sama měla a umím se díky tomu k lidem dostat blíž. 

 

Tato minidefinice mi uvolnila více energie a radosti z vyššího smyslu, který jsem si pojmenovala. To, že do práce chodíte vydělávat peníze, vám, jak už asi sami víte, dlouho stačit nebude nebo vám to nebude dlouhodobě přinášet pocit uspokojení a radosti. Není to zkrátka to vyšší PROČ, i když pro vás mohou být peníze i na těch nejvyšších příčkách.

 

Zde je několik otázek k zamyšlení, které mohou pomoci k nalezení vašeho PROČ. Prosím, nepospíchejte na něj, může se vynořit až po čase, třeba i v době, kdy to nejméně čekáte. Buďte mu však otevření a zaměřujte svoji pozornost na jeho hledání častěji.

  • Co pro mě osobně v mém životě znamená úspěch?
  • Co dělám s vášní, a přináší mi upřímnou radost?
  • Pokud bych mohl/a někomu pomoci něco změnit, co by to bylo?
  • Pokud bych mohl/a něco změnit pro sebe sama, o co by se jednalo?
  • Co je pouhý malý krok, který mohu udělat, abych napomohl/a této změně?
  • Je má vášeň/touha obsažena v práci, které se věnuji, v mém osobním cíli nebo vizi?
  • Mohu jakkoli podpořit sebe, rodinu, firmu, skupinu nebo jednotlivce v něčem, co je pro mě také důležité?

Co je/jsou tedy vaše PROČ a jak je v různých oblastech svého života naplňujete?

 

Upřímně vám přeji a věřím, že ta svoje najdete.  

 

Autor: Nikola Šraibová

Zdroj: https://psychologie.cz/znate-sve-proc/