Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

V inzerátech je ale obvykle nenajdete

Zájem o flexibilní úvazky mezi zaměstnanci stoupá. A roste také počet společností, které je nabízí. Přesto je Česká republika v této oblasti dlouhodobě pozadu za ostatními zeměmi Evropské unie. Na kratší úvazky totiž u nás pracuje stále jen okolo 5 procent zaměstnanců

 

Flexibilní pracovní úvazky využívá pravidelně 19 procent zaměstnavatelů, dalších 69 procent pak jen občas nebo výjimečně a 12 procent nenabízí tuto formu zaměstnávání vůbec. „Zájem o zkrácené úvazky ze strany zaměstnanců je čím dál větší, zaměstnavatelé však na tyto jejich potřeby reagují jen pomalu. V průběhu roku 2021 vzrostlo využívání zkrácených či částečných pracovních úvazků pouze ve 27 procentech firem,“ říká Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a GI Group. Z jeho pohledu tak firmy tento nástroj v boji proti nedostatku uchazečů o práci nevyužívají dostatečně. Stačí se podívat na čísla z jiných zemí.

 

V České republice je na zkrácený úvazek zaměstnáno pouhých 4,9 procenta zaměstnanců, kvůli čemuž jsme v této oblasti silně pozadu za ostatními zeměmi EU. „Za námi jsou už jenom čtyři země – Chorvatsko, Slovensko, Maďarsko a Bulharsko, kde jsou to jen necelá 2 procenta pracovního trhu,“ přibližuje čísla Roman Pilíšek, ekonom a spoluzakladatel společnosti Zlaté rezervy. Dodává, že průměr EU je přitom 19 procent, přičemž zcela dominuje Nizozemí se svými neuvěřitelnými 47 procenty. Vysoký podíl zaměstnanců na zkrácené pracovní úvazky má také Švýcarsko, Japonsko a Velká Británie.

 

V průmyslu a některých službách to moc nejde...

Určitou roli v tom může hrát fakt, že ČR je průmyslová země a výroba se na tom stavět nedá. A nejvíce lidí chybí práce ve výrobě. Stejně tak to může být problém také v některých dalších oborech, například logistice. „U většiny provozních pozic je pro nás obtížné sladit zkrácené úvazky s potřebami provozu,“ potvrzuje Jaroslava Šindelářová, HR manažerka Geis CZ. Tam, kde to ale provozně možné je, třeba na administrativních pozicích, se snaží zaměstnancům vyjít vstříc. Osvědčily se jim přitom hlavně šestihodinové úvazky.

Podobné je to v sektoru některých služeb, například v cestovním ruchu. „Zákazníkům jsme k dispozici téměř 365 dní v roce. A je pro nás klíčové nabídnout klientům stoprocentní služby. Jsou tedy střediska, kde jsme nuceni vyžadovat opravdu plné úvazky,“ říká Matěj Kratochvíl, generální ředitel Rodinného areálu Lipno. 

 

„Samozřejmě ale u středisek, kde to provoz umožňuje, možnost zkrácených úvazků nabízíme.“ V tomto ohledu se na Lipně soustředí na zaměstnance na rodičovské dovolené, nebo ty, kteří po rodičovské nastupují zpět do práce. Stejně tak přistupují ke kolegům, kteří odcházejí do důchodu, ale mají zájem i nadále pár hodin denně pracovat.

Také podle Barbory Nikolaus, zástupkyně pro Česko společnosti Wildling Shoes, je v jejich společnosti problém zkrácených úvazků na odděleních, kde je potřeba dodržovat směny. Tedy u zákaznického servisu nebo lidí pracujících v jejich showroomech. V ostatních odděleních si každý nastavuje výši úvazku sám podle svých časových možností a po dohodě se svým nadřízeným. „Zde neděláme rozdíly, zkrácený úvazek u nás využívají i manažeři na nejvyšších pozicích,“ uvedla Nikolaus. Dodává, že nepsaným pravidlem je ale pracovní doba minimálně 20 hodin týdně.

 

… v podnikových službách bez problémů

Přesto zůstává mnoho oborů a zaměření, kde zkrácené pracovní úvazky mohou fungovat bez problémů. Tedy když se chce. Podíl flexibilních pozic se zkrácenými úvazky roste například v centrech podnikových služeb. Ty nyní představují 14 procent celkové pracovní síly. V průběhu letošního roku však 39 procent center plánuje jejich podíl ještě zvýšit. 

„Tyto plány jsou do značné míry ovlivněny poptávkou ze strany zaměstnanců. Celá řada center registruje rostoucí zájem o zkrácení úvazku, nejčastěji na 0,75. Náš obor tvoří z 59 procent ženy ve věku v průměru 36 let, a právě to je dle Eurostatu skupina zaměstnanců, která požaduje zkrácený úvazek nejčastěji, dokonce čtyřikrát častěji než muži,“ říká Jonathan Appleton, šéf asociace ABSL s tím, že obor svou nabídkou zkrácených úvazků již nyní téměř trojnásobně překonává český průměr.

Třeba ve společnosti SAP Services patří mezi profese, které často využívají možnost zkráceného úvazku, například účetní, personalista, programátor, či datový analytik. „Pro nás jako zaměstnavatele je často velkou výzvou najít pro zbytek úvazku dalšího kvalifikovaného zaměstnance. Toto úsilí se nám však vrací v podobě spokojenějších zaměstnanců,“ komentuje Iveta Chválová, ředitelka SAP Services. 

Jako zaměstnavatel podle ní mohou získat poskytováním zkrácených úvazků hned několik výhod. Lidé jsou často koncentrovanější a produktivnější, jelikož si dokážou lépe rozvrhnout pracovní dobu. Zkrácený úvazek a lepší vyvážení pracovního a soukromého života může navíc pomáhat předcházet syndromu vyhoření.

 

Nejsnáze dostupné jsou pro stávající zaměstnance firem

Velkou podporu mají rovněž v České spořitelně. Aktuálně zde pracuje na zkrácený úvazek téměř 850 zaměstnanců, což je necelá desetina ze všech zaměstnanců banky. 429 z nich pracuje na pobočkové síti. „Nejvíce smluv se zkráceným úvazkem je uzavřeno na pozici osobního bankéře, specialisty klientského centra nebo specialisty zákaznických služeb,“ upřesňuje Petra Ondrušová, která je lídrem pro diverzitu v České spořitelně.

Nejčastěji využívaný zkrácený úvazek je čtyř pětinový (4denní pracovní týden), dále také tříčtvrteční (6hodinová denní pracovní doba) nebo také 90procentní úvazek. Poloviční úvazek je až na 4. místě v počtu uzavřených smluv. Devět z deseti zaměstnanců pracujících ve Spořitelně na zkrácený úvazek jsou ženy, většině z nich je mezi 30–49 lety. 80 procent zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek jsou rodiče. Zkrácený úvazek jim umožňují po dohodě s nadřízeným manažerem.  Ve Spořitelně sbírá pracovní zkušenosti také více jak 350 studentů, ti ale většinou pracují na dohody.

Alternativou ke zkráceným úvazkům, kterou Spořitelna taktéž nabízí, je flexibilní forma práce Job sharing (tzv. sdílené pracovní místo), kdy jedno pracovní místo zastává současně více zaměstnanců. Ti si mezi sebou rozdělí pracovní náplň i pracovní dobu, což jim umožňuje fungovat na zkrácený pracovní úvazek. 

Kratší úvazky nabízí rovněž ve společnosti Sodexo, a to zejména stávajícím zaměstnancům. Možné to je většinou po individuální dohodě. Nejčastěji v Sodexo, stejně jako v jiných firmách, hledají zkrácené úvazky rodiče menších dětí a už to zdaleka nejsou jen matky, i když stále v této skupině převažují. Po částečných úvazcích se ptají i studenti, kteří chtějí získat praxi při vysoké škole nebo senioři v důchodu, kteří by rádi zůstali v kontaktu s pracovním prostředím. 

„V posledních letech se ale objevují také absolventi nebo mladí profesionálové, kteří se kromě práce věnují i dalším svým projektům nebo cestování, a nechce se jim pracovat na celý úvazek,“ doplňuje Martina Machová, personální ředitelka Sodexo Benefity. Postupně se podle jejího názoru bude trh práce s nastupujícími generacemi rozvolňovat a stane se standardem, že lidé budou pracovat projektově pro více zaměstnavatelů a budou střídat různé typy úvazků podle toho, jak jim to bude právě vyhovovat.

 

Budoucnost mají kratší úvazky i ve školství a zdravotnictví

Prostor pro variabilitu pracovní doby nabízí do určité míry také školství. Například Střední odborná škola Jarov má více než 200 zaměstnanců, z toho přibližně tři čtvrtiny jsou pedagogové, zbytek nepedagogičtí pracovníci. Na částečný úvazek tu pracují někteří učitelé, kteří jsou již v důchodu a chtějí si k němu přivydělat. „A máme i učitele, kteří učí na zkrácený úvazek na více školách. To ve školství není výjimkou,“ popisuje Miloslav Janeček, ředitel SOŠ Jarov. Někdy pedagoga na kratší úvazek hledá škola sama, podle počtu hodin, které škola potřebuje obsadit. Částečné úvazky mají i nepedagogičtí pracovníci, zde jde nejčastěji o maminky menších dětí.

Běžnou praxí jsou částečné úvazky rovněž ve zdravotnictví. Tak třeba Soukromá oční klinika Gemini má zhruba 300 zaměstnanců (90 procent jsou ženy), 63 z nich (tedy zhruba 20 procent) pracuje na zkrácený úvazek. A to napříč všemi pozicemi, od těch stěžejních jako jsou lékaři a zdravotní sestry, až po administrativní pozice na centrále. Pracují tu přitom s úvazky od 0,2 do 0,9. Nejčastěji využívaný je ale klasický poloviční úvazek.

„Díky tomu, že jsme větší zaměstnavatel, tak můžeme flexibilněji pracovat s naplněním potřebné kapacity pracovních úvazků. Což u menších společností může být komplikovanější,“ říká Tomáš Jošek, HR manažer Soukromé oční kliniky Gemini. Vyjít vstříc se snaží jak těm, kteří chtějí prostě jen více času i pro osobní život, tak těm, pro něž je to nutnost. Například kolegyním, které se vracejí z rodičovské dovolené. „Je pro nás smysluplnější nabídnou matce, která se doma stará o dítě a nemůže nastoupit na plný úvazek, částečný úvazek. My za to získáme zaučeného a plnohodnotného spolupracovníka,“ vysvětluje Jošek. U kandidátů na práci v Gemini probírají možnosti při osobním setkání.

Na doplnění kapacit svých týmů ráda využívá pracovníky na kratší úvazky také pražská FYZIOklinika. A to napříč celou firmou, na pozicích fyzioterapeutů, masérů, recepčních, administrativních pracovníků v kanceláři či v preventivních týmech. Důvody pro zkrácené úvazky jsou různé. Liší se to profesi od profese. „Například ne všichni maséři zvládnou podávat svůj perfektní výkon celých 8 hodin denně, a tak volí čtyř nebo 6hodinové úvazky,“ uvádí příklad Zdeněk Bílek, ředitel FYZIOkliniky. „U našich preventivních týmů je využíváme v době, kdy nemáme pokryté směny kmenovými zaměstnanci, například přes zimu. U sezonních služeb zase potřebujeme dokrýt směny mimo běžnou pracovní dobu.“

Největší zájem o kratší úvazky mají i zde ženy na rodičovské dovolené. Typicky jde o fyzioterapeutky. Jde rovněž o studenty vysokých škol, kteří si na FYZIOklinice dělají brigády nebo praxe. „Musím ale také přiznat, že nemám moc rád, pokud se nějaký uchazeč snaží pracovat zároveň u tří zaměstnavatelů a k nám přijde na další zkrácený úvazek, aby si „přivydělal“. V takových případech jim raději nabízíme, jestli u nás nechtějí pracovat naplno. Ono se to v delším horizontu vždy tomu člověku vymstí a začne být vyhořelý,“ myslí si Bílek.

 

Zdroj: iDNES.CZ

Autor: Dana Jakešová