Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Jak na převody dovolené? A můžeme lidi nutit, ať si ji vyberou ještě letos?

 Češi si na sebe umí nabrat víc práce než některé ostatní národy, což potvrzují i celoevropské průzkumy. Ale občas pak zapomínají na dovolenou. Chtějí ji tedy pak často převádět do dalšího roku, nebo je musíme nutit, ať si ji přeci jen ještě vyberou. Jaké mantinely nám v této oblasti dává zákon?

 

Na úvod se podívejme, jak je to vlastně s oním „čerpáním“ dovolené. Zákoník práce o vybírání dovolené hovoří jasně – ten, kdo ji určuje, je zaměstnavatel. Navíc zpravidla tak, aby byla vyčerpaná v celku. Právo dokonce v této otázce zachází tak daleko, že říká, že pokud se dovolená poskytuje v několika částech, musí alespoň jedna z nich činit nejméně 2 týdny v celku. Litera zákona navíc počítá s tím, že určenou část čerpání dovolené je třeba zaměstnanci oznámit nejméně dva týdny předem.

 

Pozor na mateřskou a rodičovskou

Málokdo si dovolenou vybírá takto striktně. Že se zaměstnanec a zaměstnavatel mohou dohodnout jinak, připouští i zákoník práce. Ačkoliv ve věci dovolených má trumfy v ruce především zaměstnavatel, přece jen existují výjimky, kdy do zaměstnancovy dovolené zasáhnout nemůže. „Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené zaměstnankyni na dobu, kdy čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou; na dobu ostatních překážek v práci na straně zaměstnance smí zaměstnavatel určit čerpání dovolené jen na jeho žádost,“ vysvětluje advokátka Lucie Koupilová.

Zajímavým ustanovením pro nastávající matky je také to, že zaměstnavatel je povinen žádosti vyhovět, pokud požádají o poskytnutí dovolené tak, aby bezprostředně navazovala na skončení mateřské.

 

Jak je to s převodem?

Hlavní slovo má stále zaměstnavatel. On je tím, kdo je povinen zaměstnanci určit vybírání dovolené tak, aby si ji pokud možno vyčerpal v kalendářním roce, na kterou jeho volno připadá. Zájmem zaměstnavatele je většinou právě to, aby se dovolené nepřeváděly (pokud tomu nebrání závažné provozní důvody).

Vyhnout se převodům nelze jen ve třech případech:

  • brání tomu překážky v práci na straně zaměstnance (například pracovní neschopnost),
  • brání tomu naléhavé provozní důvody u zaměstnavatele,
  • díky novele zákoníku práce o takové převedení smí požádat i sám zaměstnanec.

 

Jde nevyčerpaná dovolená proplatit?

Má zaměstnanec nárok si nevyčerpanou dovolenou nechat proplatit? Má, ale není to tak jednoduché. Pokud pracovní poměr trvá, zaměstnavatel nesmí náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou proplácet namísto jejího faktického čerpání.

Situace je ale jiná ve chvíli, kdy zaměstnanec své dosavadní působiště opouští, a ukončuje tak pracovní poměr. V takovém případě mu podle zákoníku práce přísluší náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou.

 

A co neplacené volno?

V dnešní době využívají zaměstnavatelé, ať z řad soukromého sektoru, či státní správy, různé možnosti a benefity, jak umožnit zaměstnancům dobít baterky nad rámec právní úpravy. Jde například o tzv. sick-days. Tento typ volna, který právo nezná a je součástí interních předpisů zaměstnavatele, obvykle není možné převést do dalšího roku.

Stejně se to má i v případě tzv. neplaceného volna. To si zaměstnanec může vybrat například při návštěvě lékaře, svatbě, při výkonu veřejné funkce nebo třeba když svědčí u soudu či přímo na základě žádosti zaměstnance, pokud mu jeho nadřízený vyhoví. „Neplacené volno je třeba odlišit od nároku na dovolenou a nemůžeme u něj hovořit o převodu do dalšího roku při jeho nevyčerpání, zejména proto, že neplacené volno je poskytováno vždy ad hoc na konkrétní příležitost,“ uvádí advokátka.

 

Důležité změny od roku 2021

Jednu novinku umožní novela zákoníku s účinností od 1. ledna 2021. Ta počítá s tím, že zaměstnanec dostává k dispozici širší možnosti, jak se svým zákonným volnem naložit. Nově je to totiž právě zaměstnanec, který může písemně požádat o převod dovolené do následujícího roku. Zaměstnavatel s tím musí přirozeně souhlasit. „Tato možnost je však podmíněna tím, že zaměstnanec v příslušném kalendářním roce vyčerpal alespoň 4 týdny (u pedagogů a akademiků 6 týdnů), na něž mu vzniklo v tomto roce právo,“ upřesňuje Lucie Koupilová.

Takto převedená dovolená však musí být vyčerpána nejpozději do konce následujícího roku. Pokud to není možné proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené, musí zaměstnavatel určit čerpání dovolené po skončení těchto překážek v práci.

Jen na okraj doplníme, že vzhledem k tomu, že tato novela je účinná od roku 2021, vztahuje se až na převod dovolené z roku 2021 do roku 2022. „Z praktických důvodů nicméně zaměstnavatelům při převedení dovolené do dalšího kalendářního roku doporučuji její čerpání omezit třeba jen na leden, případně pouze na 1. čtvrtletí roku, jinak se mohou dostat do provozních nesnází,“ dodává advokátka.