Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Proč je někdy složité stanovovat cíle? Na stanovování cílů existuje spousta „metodik“. Můžete si například dočíst, že cíle mají být:

 • SMART – Specific, Measurable, Attainable Relevant, Time-bound
 • SMARTER – k předchozí definici přibude ještě Evaluate a Reevaluate
 • DUMB – Doable, Understanable, Manageable, Beneficial
 • KARAT – konkrétní, ambiciózní, reálný, akceptovatelný a termínovaný…což je vlastně česká alternativa SMART

Popř. klidně můžete použít i moje oblíbené:

 • KISS – Keep it simple and stupid ?

jen to s tou jednoduchostí nepřežeňte ?

Vlastně je celkem jedno, jakou z metodik použijete, jsou si do jisté míry všechny podobné. Ta hlavní zpráva je, že nestačí říct jen co a kdy, ale že stanovování cílů je mnohem složitější disciplína. Musíte nějak myslet na to, zda je cíl měřitelný, ale např. zda je i dosažitelný, popř. pro pracovníka motivující.

Protože asi nejznámější metodikou je ta první uvedená, tedy SMART, podíváme se podrobně právě na ní. Dnes rozebereme první písmeno, tedy S. Znamená Specific – konkrétní. Jak vypadá takový konkrétní cíl? No když to vezmeme z druhého konce, pak typické nekonkrétní cíle jsou:

 • Zlepšete prodeje
 • Zvyšte produktivitu
 • Zvedněte návštěvnost našich webových stránek
 • Udělejte něco, abychom víc vydělávali…no nekoukejte, HNED ?

Říká se, že každý správný cíl by měl mít minimálně 3 složky:

 • množství, jakost a čas

Když se budete držet tohoto jednoduchého pravidla, budou vaše cíle vždy konkrétní. Tak to zkusíme třeba na tom prvním uvedeném – prodejích:

 • Potřebujeme prodat 2500 ks výrobku xy do 31.12.2019. A to tak, aby neklesly prodeje výrobků yz.

V první větě je množství a čas, druhá pak popisuje jakost.

V různých zdrojích však můžete narazit ještě na další významy písmene S ve zkratce SMART, např.:

 • Simple – jednoduchý, ale ne ve smyslu lehce dosažitelný, spíš pro všechny zúčastněné srozumitelný
 • Stretching – posouvající vás, umožňující dosáhnout něčeho nového

To je pro dnešek vše a další písmenka rozebereme někdy příště.

 

Michal Henych

Michal Henych působí mnoho let v oblasti systematického rozvoje manažerů. Jeho přístup a názory na to, jak management dělat úspěšně, můžete lépe poznat z mnoha článků. Zkušenosti čerpá z mnoha desítek firem a od stovek manažerů, které za poslední roky při své práci poznal.

 

Zdroj: www.management.cz