Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Nalaďte se pozitivně

 

Jestliže chcete, aby se někdo druhý začal cítit skvěle, sami se tak začněte cítit. Přijměte tento emoční stav jako první. Stavy jsou nakažlivé. Budete-li se usmívat na ostatní, budou se usmívat i ostatní na vás.

Dostaňte se do dobré nálady jako první. Když budete skleslí, plni úzkosti a strachu, nepodaří se vám druhé uklidnit, motivovat ani smysluplně vést. Budete-li naštvaní, nepříjemní, skleslí, budete potkávat jen samé naštvané, nepříjemné a skleslé lidi.

Pokud bereme své problémy příliš vážně, zvětšujeme je. Většina problémů není problémem sama o sobě. Ale čas a energie, které věnujeme neproduktivním úvahám o nich, je démonizuje. Náš strach a obavy nás většinou děsí víc, než samotná realita.

Nehledejte problémy, kde nejsou

Problém je jen to, co za problém označíme.
Stydlivost není trvalá lidská vlastnost. Stydlivost je naučeným a přeučitelným stavem naší mysli.
Jestliže se začneme na věci dívat jako na složité, složitými se stanou.
Cítit se příjemně se lze naučit.
Prohrát lze jen tehdy, když přestaneme zkoušet. Naděje umírá vždy poslední.
Pakliže to, co děláme, nefunguje, musí existovat jiný (snadnější) způsob.
Úspěch v jakékoli oblasti života (vztahy, zdraví, kariéra, peníze…) není nahodilost. Je to věc, kterou si sami vytváříme. Někdy si tuto skutečnost uvědomujeme zcela jasně, často však o tomto vůbec nepřemýšlíme.

Autor: Markéta Hamrlová
Zdroj: https://www.marketahamrlova.cz/odhalte-tajemstvi-neurolingvistickeho-programovani/