Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

V odborných textech a na přednáškách o lidských zdrojích se často setkáváme s výzvami ke změnám ve firemní kultuře. Jestliže totiž chcete, aby vámi implementované změny byly dlouhodobě udržitelné, je nutné, aby byly zakomponovány i do samotné firemní kultury, tedy jakéhosi kodexu vztahů mezi firmou a jejími zaměstnanci.

Pokud se ale rozhodnete, že kultura ve vaší firmě potřebuje změnu, jaké jsou kroky, které vlastně musíte z pozice personalisty učinit? Jak zasáhnout do často dlouhá léta zažitých pravidel tak, aby se vztahy mezi firmou a zaměstnanci v určitých ohledech narovnaly? Zde je pět kroků, jak dělat změny ve vaší firemní kultuře tak, aby byly účinné a dlouhodobé.

Tento návod přinesl server Harvard Business Review.

Postupujte pomalu a postupně

V prvé řadě je nutné si uvědomit, že změny ve firemní kultuře vyžadují čas. Lidé mají obecně rádi status quo a ke změnám přistupují skepticky. Pokud byste se snažili stávající systém v jeden okamžik převrátit vzhůru nohama, celá vaše snaha by dopadla špatně. Dělejte dlouhodobě po částech drobné změny a vždy počkejte, až se nový systém usadí, a teprve poté postupujte dále.

Identifikujte klíčové problémy a toxické jedince

Pokud vnímáte situaci tak, že firemní kultura ve vaší společnosti má toxické tendence (například ve vašem pracovním prostředí bují šikana, workoholismus, nezdravá konkurence nebo vysoká fluktuace), identifikujte klíčové problémy a určete, kteří jedinci nejvíce současné trendy způsobují a propagují. S těmi potom pracujte ze všech nejvíce.

Začněte u manažerů

Sebelépe nastavená firemní kultura nebude fungovat, pokud ji nebudou následovat manažeři. Ti mají jít ostatním příkladem. Proberte tedy jednotlivé změny primárně s lidmi na vedoucích pozicích a ujistěte se, že právě oni budou modelovými příklady dodržování nových zásad.

Sepište priority a seznamte s nimi zaměstnance

Změny ve firemní kultuře by neměly být vágní ani abstraktní. Naopak. Měly by být někde sepsané černé na bílém a měly by být otevřeně prezentované a dostupné jednotlivým zaměstnancům, aby věděli, co se od nich čeká a co oni mají naopak očekávat od svého zaměstnavatele a kolegů.

Podpořte pocit sounáležitosti

Jakékoliv změny ve firemní kultuře se budou implementovat snáze, pokud budou zaměstnanci cítit, že jsou na stejné lodi a že táhnou za jeden provaz. Pokud podpoříte pocit sounáležitosti a týmového ducha v rámci celé firmy, lidé budou více inklinovat k tomu dodržovat nově zaváděné zásady v rámci vaší firemní kultury.

 

-mm-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School