Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Poslanci schválili novelu zákoníku práce.

Upravuje pracovní
režim home office a zavádí dovolenou pro „dohodáře“
Poslanecká sněmovna včera schválila novelu zákoníku práce, která jí byla
k projednání vrácena Senátem. MPSV předložilo rozsáhlou transpoziční novelu, jež
vznikla po diskusích se zaměstnavateli a odbory. Během nich bylo dosaženo
kompromisní úpravy týkající se například práce na dálku a pravidel pro
tzv. dohodáře. Novela byla schválena Poslaneckou sněmovnou v podobě, v níž byla
postoupena Senátu.
„Výsledkem našeho úsilí je zákon, který je v souladu s evropskými předpisy, a především
přináší výhody pro pracující rodiče, pečující osoby a dohodáře. Důležité je, že shoda nad
touto novelou existuje nejen na koaliční úrovni, ale také mezi zaměstnavateli a odbory,“
uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Novela zákoníku práce prování transpozici několika evropských směrnic a zároveň
zavede také několik dalších novinek. Představuje pozitivní změny pro těhotné
zaměstnankyně, rodiče s dětmi do 9 let a osoby pečující o závislé osoby, kteří budou moci
zaměstnavatele nově požádat o výkon práce na dálku. Každý případ odmítnutí takového
požadavku bude muset být zaměstnavatelem písemně zdůvodněn. „Záměrem je, aby
zejména rodiče malých dětí nebo pečující měli co nejlepší oporu v zákoně a dobré
podmínky pro skloubení rodinného života s prací,“ doplnil ministr Jurečka.
Zákoník rovněž stanovuje obecná pravidla pro práci na dálku (home office), která bude
možná pouze na základě písemné dohody se zaměstnancem. Zohledňuje se také
možnost poskytnout zaměstnancům paušální náhradu za nejběžnější náklady spojené
s prací na dálku, a to za každou odpracovanou hodinu. Cílem je takto kompenzovat
náklady např. za energie, teplo a vodu. Ve výši, kterou stanoví vyhláška MPSV za hodinu
práce na dálku, půjde o daňově uznatelnou částku.
Úpravy se týkají i „dohodářů“. Zaměstnavatel bude nově povinen rozvrhovat pracovní
dobu zaměstnancům pracujícím na dohody, a to s nejméně třídenním předstihem, pokud
se nedomluví na jiné sobě seznámení. S tím souvisí i právo na veškeré překážky v práci.
„Velmi důležitou novinkou je také dovolená, která nyní bude náležet i zaměstnancům
pracujícím na dohody. Toto právo jim vznikne automaticky podle zákona, pokud splní
příslušné podmínky. Ty jsou podobné těm, které platí pro pracovní poměr,“ řekl ministr
Jurečka.
Prostřednictvím poslaneckých pozměňovacích návrhů jsou do novely zahrnuty i další
úpravy. Mezi ně patří zpřesnění pravidel pro poskytování nepřetržitého odpočinku v týdnu.
Dále se v zákoně výslovně potvrzuje možnost zaměstnance požádat o čerpání rodičovské
dovolené i opakovaně. Dalším z pozměňovacích návrhů s cílem zajistit dostupnost
lékařské péče opětovně, se zavadí úprava tzv. další dohodnuté práce přesčas ve
zdravotnictví