Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Ve které fázi se právě nacházíte vy?

 

Manažerem se člověk nerodí, ale postupně stává. Prochází vývojem, který nelze přeskočit. Je důležité si uvědomit, v jaké fázi se právě coby manažer nacházíte a kam směřujete. Každá z těchto etap přináší svá specifika, se kterými je třeba počítat a konstruktivně pracovat.

Je přirozené, že se manažer na začátku své kariéry pokouší o něco, na co ZATÍM nemá. Později mu dochází, že jen pracovitostí nebo inteligencí novou roli neutáhne. Musí si osvojit určité dovednosti a osobnostně dozrát. A to nejde lusknutím prstů. Jak tedy vypadá zdravý vývoj manažera?

Baby manažer touží po bezpečí, ale energie má na rozdávání

První juniorské krůčky jsou nejisté. Manažer ještě nemá jistotu a zkušenosti, tak se snaží dělat všechno „správně“. Nechce na sebe přivolat kritiku. Drží se čísel, dodržuje postupy a jde ostatním na ruku. Vytváří si síť vztahů, která je důležitá pro jeho osobní pocit bezpečí.

Jeho kvality by však mohl závidět i zralejší manažer. Má energii bezhlavě objevovat nové věci, je zvídavý, chce se rozvíjet. Často přináší nové pohledy na věc. Touha po vlastním bezpečí vede přirozeně k vytváření bezpečného prostředí i pro ostatní. Jen pozor, aby se takové prostředí nezměnilo na klec. 

Teenage manažer je rebel, který dává příležitosti ke změnám

Fáze manažerské puberty je etapou hledání svého místa. Manažer se už rozkoukal a pronikl do fungování firmy. Získává jistotu, vymezuje si teritorium a objevuje kouzlo moci, se kterou si hraje – často ale bez přijaté zodpovědnosti. Ačkoliv stále má potřebu bezpečí a drží se svého týmu, nebojí se určitého vzdoru vůči autoritám.

Jeho předností je schopnost se prosadit – postavit se za sebe a své názory. Testuje hranice systému i nadřízených. Chce slyšet smysluplné argumenty a jeho provokace přináší svěží energii a možnost změn.

Adult manažer zná své limity a hledá smysl své práce

Ve fázi dospělosti už manažer leccos zažil – i prohry. Umí se ovládat a namísto finančních benefitů hledá smysl své práce, která ho baví. Přijal zodpovědnost a snaží se o prospěch i pro druhé.  

Jeho předností je úžasná pružnost spojená s pevností. Neřeší, co je dobře nebo špatně, hledá možnosti. Dokáže vytvářet stabilní prostředí, které není klecí, ale spíš hnízdem pro ostatní. Umí se za tým postavit a vyzažuje z něj přirozená důvěra ve vlastní schopnosti spojená s otevřeností vůči ostatním.

Wise manažer je nad věcí a nabízí oporu druhým

Manažera – moudrého starce potkáte zřídka. Firmy si takových lidí obvykle cení natolik, že je obsazují spíše do rolí mentorů, supervizorů nebo do představenstva. Ostatní k nim chodí pro radu i povzbuzení. Mají schopnost vidět do hloubky celkový obraz a vše, co je za ním skryté. Disponují silnou intuicí spojenou se zkušeností, která jim dodává lehkost, radost a jemný humor. Síla osobnosti převažuje nad mocí. Nevyhoří, žijí svůj život podle vlastních pravidel a tempa, což prospívá i firmě.

Poznáte, ve které fázi se nacházíte?

Manažer nemusí mít vždy jasnou představu, kde se na své profesní cestě nachází. Může tak prohlubovat určité nevýhody spjaté s danou vývojovou etapou nebo opomíjet její přednosti. Proto se čas od času setkává s koučem/mentorem/supervizorem, který mu klade otázky, díky nimž manažer získá lepší pochopení své pozice a jednání ve vedoucí roli.

Schválně si sami zkuste zodpovědět některou z koučovacích otázek:

 • Co si po přečtení článku uvědomuji o sobě?
 • Které věty ze článku mě nejvíc naštvaly?
 • Z kolika procent jsem baby/teenage/adult/wise manager?
 • V jakých chvílích využívám konkrétní zmiňované kvality?
 • Co mě pohání? Kde beru sílu?
 • O čem nevím, jen tuším?
 • Kam mám zaměřit pozornost?
 • Jak podporuji zrání svých podřízených manažerů?
 • Umožnil jsem svým podřízeným přejít z jedné fáze do druhé?
 • Co mi moje role dává?
 • Co ještě musím?
 • Co se potřebuji naučit a co rozvíjet?