Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

U pohovoru zapůsobte na personalistu i na budoucího šéfa

 Tak vám to vyšlo. Pozvali vás na pohovor. Dnes je běžné, že k němu s vámi zasedne kromě personalisty také váš budoucí šéf, někdy i další člen týmu. Každého bude zajímat trochu něco jiného. Nenechte se zaskočit. A hlavně mějte na paměti, že pohovor je dialog. Nevybírá si jen firma kandidáta, ale i kandidát firmu.

 

Na koho u pohovoru zapůsobit víc? Na budoucího šéfa nebo na personalistu? Snažte se udělat dobrý dojem na oba. Někteří lidé možná pokládají otázky HR manažerů za šablonovité a zbytečné, ale i ty mají svůj význam. A jak na ně odpovídáte, slyší i váš potenciální nadřízený. Nikdy k nim tedy nepřistupujte přezíravě a nezaměřujte svou pozornost pouze na šéfa s nevyřčeným spiklenectvím „my dva víme, o čem to je, tenhle tady je mimo“.

 

Ostatně za to, že jste se ocitli na pohovoru, vděčíte z velké části právě personalistovi, který obvykle provádí předvýběr ze zaslaných CV a s manažerem ho konzultuje. Postup, kdy je do náboru zapojených víc lidí, má za cíl vybrat opravdu ty nejlepší kandidáty, kteří do společnosti dobře zapadnou a nebude u nich hrozit, že po pár týdnech pro různé neshody pozici zase opustí. Což je mrhání časem a energií obou stran.

 

Jaký jste člověk?

Personalista pohovor většinou vede. Snaží se odhadnout kandidáta po osobní stránce. Zajímá se o body z uchazečova životopisu a padají otázky, na něž se lze připravit, jako co vás na inzerované pozici zaujalo nebo co od této práce očekáváte.

 

Nachystejte se však i na dotazy směřující k vašim konkrétním pracovním zkušenostem. Můžete být třeba vyzváni, abyste uvedli, co vám v minulé práci dělalo největší starosti a kvůli čemu jste nespali. Nebo abyste popsali situaci, kdy vznikl nějaký problém při spolupráci s ostatními kolegy v týmu. Personalista tím sleduje, jak jste v tom kterém případě postupovali a jaký byl výsledek. Zjišťuje zároveň i vaši schopnost sebereflexe. Odpovědi na tyto otázky, které vás nutí mluvit skutečně o sobě, zajímají pochopitelně i budoucího šéfa. Pokud se třeba dozví, že jakmile se v týmu vyskytl sebemenší problém, na nic jste nečekali a běželi jste na personální nebo rovnou na nejvyšší vedení, asi u něj v ceně zrovna nestoupnete.

 

Jak personalista, tak manažer se snaží také odhadnout, jestli do týmu lidsky zapadnete. Jestliže působíte živě, dokážete o sobě zajímavě vyprávět a nikdo z vás nemusí páčit každé slovo, s klidem vás vypustí mezi extroverty, kteří nad pracovními tématy bouřlivě diskutují. Naopak do jiného, klidnějšího oddělení zapadne spíš někdo s mírnou, introvertní povahou.

 

A jaký jste odborník?

Jakmile se začne ptát šéf, otázky budou směřovat více k vaší odbornosti. Bude se zajímat nejspíš o nástroje, většinou různé počítačové programy, které ovládáte, případně další kompetence a také dosažené výsledky. Například kandidát na pozici do marketingového oddělení může být vyzván, aby vylíčil, na jaké největší kampani dělal, jakou v ní měl roli a jakých výsledků se mu podařilo dosáhnout. V této fázi prodejte svůj přínos experta, s nímž byste vstoupili do nové firmy. Vlastní zásluhy neumenšujte, ale nesnažte se ani vzbudit dojem, že jste všechno táhli sami a ostatní se pouze vezli.

 

Šéfa budou patrně zajímat i projekty, na kterých jste se podíleli a které se nepovedly. Bude chtít vědět, jaké byly příčiny tohoto nezdaru, jestli jste si situaci pro sebe nějak zanalyzovali a dokázali jste se poučit z chyb.

 

Na co se nás chcete zeptat?

K tomu budete určitě také vyzváni. Není úplně rozumné začít rovnou o platu nebo benefitech. Ale když už jsme u nich, personalisté jsou zvyklí se na toto téma bavit a mohou na vás použít jeden malý trik: otočí otázku zpět na kandidáta a zeptají se třeba, které zaměstnanecké benefity jsou pro něj nejdůležitější a proč. Zkuste se nad tím dopředu zamyslet. Je to možnost čerpat sick days? Používat služební auto? Pracovat částečně z domova, až odezní pandemie?

 

Nezapomínejte, že když se na něco ptáte, odhalujete tím i svoji motivaci. Je pro vás důležité mít v práci spíše volnost nebo byste raději pevnější ruku a dohled? Snažte se zjistit, co preferuje váš budoucí šéf. Na něj také směřujte otázky týkající se náplně práce – do jakých projektů bych se měl/a po nástupu zapojit? S kolika lidmi budu spolupracovat? Jak bude asi vypadat můj pracovní den?

 

V současné době není od věci zeptat se i na to, jak firma zvládla situaci kolem pandemie a jaké největší změny jí to přineslo. Nejen z hlediska zaměstnanců (práce z domova, nový systém řízení a způsoby komunikace), ale i z hlediska budoucího vývoje firmy na trhu. Jak pandemie ovlivnila její byznys a jak na to firma reagovala? Nevyžadujte hloubkovou analýzu. Jde vám spíš o to, abyste si udělali obrázek o pružnosti a přizpůsobivosti firmy. To jsou totiž dobré vlastnosti nejen u kandidátů.

 

Zdroj: JOBS.cz