Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Mezinárodní den žen se slaví po celém světě. Už od začátku minulého století je 8. březen symbolem rovných příležitostí.

Situace se od té doby významně posunula, ale ne všechny rozdíly jsou minulostí. Prostor ke zlepšení je stále například v oblasti odměňování.

Férový postoj k zaměstnancům by měl být základem každé moderní firmy. Pokud budete přistupovat ke všem stejně, respektovat je nezávisle na pohlaví, věku, pozici i množství odpracovaných let, posílíte šance na úspěch své firmy. A zároveň tím přispějete k její udržitelnosti, konkurenceschopnosti a budoucnosti. Jak jsme na tom s rovností v Evropě a Česku?

 

Rozdíl v odměňování žen a mužů v EU klesá

Zdroj: Eurostat, ČSÚ

Během osmi let, od roku 2012 do roku 2020, se v Evropě rozdíly v odměňování žen a mužů snížily z 16,4 % na 13 %. Nerovnost v platech se týká téměř všech zemí, nepoměr v odměňování žen a mužů se mezi členskými státy liší. Nejvyšší rozdíly byly zjištěny v Lotyšsku (22,3 %), Estonsku (21,1 %), Rakousku (18,9 %) a Německu (18,3 %). Na opačném konci žebříčku jsou nejmenší rozdíly v Lucembursku (0,7 %), Rumunsku (2,4 %), Slovinsku (3,1 %) a Itálii (4,2 %).

 

Ženy v ČR berou méně, platy se postupně dorovnávají

Zdroj: Eurostat, ČSÚ

Data o nerovnosti platů se u nás sbírají již od 60. let minulého století. V roce 1962 činil rozdíl celých 36 %. Díky výraznému posunu ve vzdělání žen se v 80. letech snížil na 29 %, ale pak se až do nedávna držel na podobných hodnotách. V roce 2017 bylo Česko s 22 % rozdílem ve výdělcích žen a mužů na předposledním místě v EU. I proto vznikl projekt Rovná odměna – 22 % k rovnosti, který má za cíl situaci zlepšit. Od té doby si ČR v evropském srovnání o několik příček polepšila, ale stále jsme 7. od konce.

 

Velké rozdíly najdeme nejčastěji mezi vrcholovými manažery

Zdroj: Platy.cz

Rozdíly v odměňování se dají najít téměř všude a každé odvětví má svá specifika. Podle dat portálu Platy.cz je v současnosti největší nerovnost mezi muži a ženami mezi vrcholovým managementem (28 %), ve zdravotnictví a sociální péči (27 %) a mezi obchodníky (24 %). Naopak nejmenší genderové rozdíly lze najít v dopravě a logistice (5 %), ve stavebnictví (7 %) a také v oblasti personalistiky (7 %).

Nerovné odměňování má celou řadu příčin. Jeho výši ovlivňuje například vyšší koncentrace žen v hůře placených zaměstnáních (školství, zdravotní a sociální péče), nižší zastoupení žen ve vedoucích pozicích, genderové stereotypy ve vnímání společenské role žen a mužů (žena – pečovatelka, muž – živitel rodiny), nerovnoměrné dělení péče o děti a práce v domácnosti nebo také přímá diskriminace v zaměstnání.“

rovnaodmena.cz

 

Jak na rovné odměňování ve vaší firmě

Zaměstnanci, kteří jsou odměňováni podle svých výkonů, a nikoliv podle genderu, jsou pracovitější, loajálnější a mají dlouhodobě lepší užitek pro celou firmu. Připravili jsme pro vás 6 tipů, které vám pomohou při nastavování férového odměňování:

  1. Zjistěte, jaká je situace ve vaší firmě. Zaměřte se na pohlaví a věk všech zaměstnanců a porovnejte jednotlivé rozdíly. Zanalyzujte příčiny a pokuste se je odstranit interními změnami.
  2. Buďte transparentní. Všechna pravidla, která se týkají odměňování ve vaší společnosti, by měla být veřejně dostupná.
  3. Formulujte správně inzeráty. HRisté mohou příliš zdůrazňovat charakteristiky náplně práce, které podléhají stereotypům.
  4. Vzdělávejte manažery. Všichni vedoucí zaměstnanci by měli pravidelně procházet školením, tréninky a workshopy s genderovou tématikou, díky kterým mohou lépe pracovat s předsudky a stereotypy.
  5. Nabízejte možnosti nových příležitostí pro všechny. Zaměstnanci by měli být dobře informováni o všech možnostech kariérního růstu bez genderových předsudků.
  6. Nastavujte mzdy férově na základě dat. Podklady získáte na portálu Platy.cz, kde můžete srovnávat mzdy napříč pozicemi a také finanční i nefinanční benefity. Platy.cz pracují s reálnými pozicemi, kterých je zhruba 700 a jejichž seznam se neustále aktualizuje.

 

Zdroj: magazin.lmc.eu