Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Rekvalifikace, do kterých se ve firmě můžete pustit na vlastní pěst

 Firemní vzdělávání je v době, kdy kandidátů je na trhu nedostatek, dnes v podstatě nutnost. Čím dál tím víc lidí tak bude potřeba rekvalifikovat, nemusí jít však vždy jen o celkové přeškolení na jinou práci. Počítá se do ní i rozšíření stávající kvalifikace, její zvýšení, nutné prohloubení nebo udržování a obnovení dovedností. Jak na to?

 

1. Mluvte o potřebě učit se nové věci

Komunikujte se svými lidmi i s nováčky při náboru o tom, že se pracovní prostředí mění a že je potřeba učit se nové věci. A neplatí to jen pro nejmladší generaci, ale i pro tu zralejší.

Aktuálně probíhají plamenné diskuse o tom, zda a jak se bude zvyšovat věk nároku na důchod. Ani v padesáti nebo šedesáti letech není pozdě, aby se člověk naučil nové věci a posunul se v práci, se svými zkušenostmi a kvalitami, jinam nebo dál.

 

2. V náboru opusťte dogmata

Jsou oblasti, kde hledání odborníka nebo odbornice na danou pozici znamená měsíce mravenčí náborové práce s nejistým výsledkem. Jestliže nejde o místa, kde se bez striktně daných zkušeností nebo patřičného dlouhodobého vzdělání nelze obejít, zvažte, jak si potřebné profesionály sami dovzdělat. Řešením je komplexní zaškolení a interní mentoring či zajištění kurzu (když například potřebujete svářeče nebo člověka, který se naučí obsluhovat specializovaný stroj).

V náboru si nastavte odděleně minimum toho, co by měl nováček umět a znát, a toho, v čem ho stačí zaškolit. Souvisí s tím i zbytečné genderové stereotypy. Jestliže dnes máte v pracovní partě samé ženy, neznamená to, že se do dané práce nemůže vrhnout i muž, když bude chtít, a naopak.

 

3. Podporujte vzdělávání

Motivujte své lidi ke vzdělání. A nastavte přístup k němu co nejvíce bez bariér, co se týče nároku a možnosti skloubit vzdělání s prací.

I když jako zaměstnavatel vzdělání svým lidem zaplatíte, je potřeba, aby do něj lidé investovali svůj čas, energii, osobní úsilí, a to občas i ve volném čase. Dejte jim proto najevo, že si jejich snahy vážíte a že ji nepovažujete za samozřejmost. A hlavně jim dejte možnost v práci nové dovednosti rychle prakticky uplatnit. To je totiž to, o co lidé nejvíce stojí.

 

4. Umožněte rotace a interní výběrová řízení

Interní rotace nebo kolečko po firmě je užitečné nejen proto, že zaměstnanci poznají firemní aktivity i procesy do hloubky a lépe pochopí, co a jak dělají kolegové v jiných odděleních. Rozšiřují si tak i pracovní záběr, což se může hodit třeba i ve chvíli, až někdy bude práce méně a bude se hodit výpomoc na jiných pozicích.

Základním předpokladem k úspěšným rotacím přitom je čitelný způsob interních výběrových řízení a postupů. Zaměstnanci díky tomu uvidí, že mají možnost se neustále v rámci firmy posouvat bez nutnosti hledat si jiného zaměstnavatele.

 

5. Rozjeďte vlastní rekvalifikace

Zaměstnance na místa, která je složité obsadit, hledejte ve vlastních řadách a nabídněte jim systém, jak mohou získat nové dovednosti a kvalifikace. Je to také řešení pro kolegy, kteří se v týmu osvědčili, ale jejich práce se mění nebo zaniká třeba v souvislosti s automatizací a digitalizací. Když jim nabídnete přeškolení na jinou práci, nepřijdete o ně. Interní rekvalifikace vyžadují investici, hledání nových lidí však také.

Jestliže nemůžete ve firmě zajistit rekvalifikaci vlastními silami, protože vám chybí kapacity, je možné využít externího partnera. Různě vyprofilovaných vzdělávacích společností je na trhu mnoho, ideální je si s některou nastavit dlouhodobou spolupráci, ta pokryje vaše vzdělávací potřeby a vy nebudete muset opakovaně hledat nová řešení.

 

6. Spolupracujte se školami

V mnoha oborech, ať už je to IT, technika nebo zdravotnictví, je běžné podchytit si budoucí pracovníky už v době jejich středoškolského či vysokoškolského studia. V rámci personálního marketingu se můžete se školami domluvit na stážích či praxích, na exkurzích ve výrobě, zvát studentky a studenty na firemní dny otevřených dveří, uspořádat pro ně hackathon... Záleží na domluvě, oboru a na formě spolupráce se školou.

Někteří zaměstnavatelé jdou ještě dál. Angažují se v učňovském či jiném vzdělání zakládáním vlastních škol.

 

7. Dejte lidem volno

Zní to odvážně: k rozšíření nebo změně kvalifikace může pomoci tvůrčí volno (sabatikl). Často se diskutuje v souvislosti s odpočinkem, může to však být i čas na vzdělání, které se nedá skloubit s běžným pracovním nasazením.

Nabízí se tak možnost absolvovat časově náročné kurzy a rekvalifikace, rozvíjet se v oboru i mimo něj, získat třeba i dočasnou jinou pracovní zkušenost na dobrovolnické bázi. A zároveň načerpat nový elán, který se po návratu v práci pozitivně projeví.