Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Uvedení a nastavení nového systému průběžného hodnocení zaměstnanců vyžaduje určitý cit, rešerši, plán a dobrou komunikaci se zaměstnanci. Jestliže nastavujete nový proces hodnocení zaměstnanců ve vaší firmě, přečtěte si následující tři tipy, co podcenit.

 

Zaměřte se na komunikaci se zaměstnanci

Podle HR Morning nesmíte podcenit komunikaci se zaměstnanci. U jakýchkoliv změn, které se pracovníků týkají, existuje riziko, že si pracovníci nové změny špatně vyloží a mezi pracovní silou bude narůstat nespokojenost či frustrace. Pokud se váš systém průběžného hodnocení zaměstnanců spojuje i s vyhodnocováním finančních odměn, je toto riziko skutečně vysoké. Celý systém tedy dopodrobna zaměstnancům vysvětlete a dejte si záležet na tom, aby i jednotliví manažeři členům svého týmu vše dostatečně osvětlili. Zaměstnanci musí vědět, že systém je pro ně výhodný a že je spravedlivý.

Začněte odshora

Systému hodnocení zaměstnanců by neměli v žádném případě být ušetřeni ani vedoucí pracovníci. Systém by se rozhodně neměl týkat pouze řadových pracovníků a v každém případě by měli pravidla hodnocení následovat i manažeři. Bez toho může mezi pracovníky na nižších pozicích narůstat vysoká frustrace a pocit nespravedlnosti. Předcházejte těmto problémům a nastavte váš systém hodnocení dostatečně obecně, aby se dal aplikovat na všechny zaměstnance bez rozdílu seniority anebo kariérního postupu.

Buďte připraveni plán měnit

I sebelepší plán nemusí vyjít. A držet se striktně procesů, které jste si předtím nastavili, i když je jasné, že nefungují tak, jak mají, by bylo velkou chybou. Buďte proto připraveni systém v jeho dílčích částech měnit a podle potřeb upravovat tak, aby byl nejenom efektivní pro firmu, ale i výhodný, srozumitelný a dostatečně motivující i pro samotné pracovníky. Nedržte se proto za každou cenu původního plánu a ideálně si v nově nastavovaném systému nechte určitý prostor pro manipulaci v budoucnu.

 

-mm-

Zdroj: HR Morning - americký portál pro manažery lidských zdrojů